You are not connected. Please login or register

 » Forumotion » HTML » Trang chủ » [Code] trang chủ giáng sinh

[Code] trang chủ giáng sinh

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

๖ۣۜTom

avatar
Admintrator
Admintrator
Code:
<!--
//-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

//† Name : Trần Khoa Hùng

//† Birthday : 05/06/1990

//† Address : 9/29 Cát Dài / Hải Phòng

//† Blog :http://diendan12a7.forumotion.com
//-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<META content="MSHTML 6.00.2900.2180" name=GENERATOR>
<META http-equiv=Content-Language content=en-us>
<title>http://diendan12a7.forumotion.com -=- Admin: Trần Khoa Hùng </title>
<LINK href="http://boxstr.com/files/4306512_ncfyh/style.css" rel=stylesheet>
<META content="MSHTML 6.00.2900.2180" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY bgColor=#ff1111 background=VanLuong/BuiVanLuong.BVL>
<CENTER>
<TABLE height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=778 bgColor=#ffffff
  border=0><TBODY>
  <TR>
    <TD width=48 background=VanLuong/BuiVanLuong.BVL height=48><IMG
      height=48 src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width=48></TD>
    <TD width=732 background=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif height=48></TD>
    <TD width=48 background=VanLuong/BuiVanLuong.BVL height=48><IMG
      height=48 src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width=48></TD></TR>
  <TR>
    <TD width=48 background=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif> </TD>
    <TD width=732>
      <TABLE style="WIDTH: 778px" cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center
      bgColor=#ffffff border=0>
        <TBODY>
        <TR>
          <TD colSpan=3><!-- vl-->
            <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=780
            background=VanLuong/BuiVanLuong.BVL border=0>
              <TBODY>
              <TR>
                <TD>
                  <CENTER>
                  <DIV
                  style="RIGHT: 0px; WIDTH: 1200px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 47px; index: 5"></DIV></CENTER>
                  <DIV id=layer1
                  style="Z-INDEX: 1; LEFT: 141px; WIDTH: 749px; POSITION: absolute; TOP: 61px; HEIGHT: 100px">
                  <CENTER><IMG height=184 src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
                  width=751 border=0></CENTER></DIV>
                  <p> </p>
                  <p> </p>
                  <p> </p>
                  <p> </p>
                  <p> </p>
                  <p> </p>
                  <DIV id=layer2
                  style="Z-INDEX: 2; LEFT: 137px; WIDTH: 759px; POSITION: absolute; TOP: 225px; HEIGHT: 30px"><IMG
                  height=30 src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width=783
                  border=0></DIV>
                  <p> </p></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
        <TR>
          <TD style="WIDTH: 606px" vAlign=top><!---MAIN LEFT -->
            <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=606 bgColor=#ffffff
            border=0>
              <TBODY>
              <TR>
                <TD width=44
                  background=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif> 
                  <p> </p>
                  <p> </p>
                  <p> </p>
                  <p> </p></TD>
                <TD>
                  <TABLE class=border height=259 width="98%" align=center>
                    <TBODY>
                    <TR></TR></TBODY></TABLE>
                  <TABLE>
                    <TBODY>
                    <TR>
                      <TD align=middle width=580>
                        <CENTER>
                        <CENTER><FONT
                        color=red><STRONG> </STRONG><B>[</B><FONT
                        color=red><B> </STRONG>
                        Chúc các bạn một mùa giáng sinh Vui Vẻ.
 Hạnh phúc cùng người yêu, nếu chưa có người yêu thì chúc bạn năm nay sẽ có.
                        Chúc một năm mới An Lành, được thật nhiều tiền lì xì !
                        <CENTER><BR>
                        <DIV align=center><FONT face=Verdana size=2>
                        <FIELDSET class=fieldset><LEGEND>
                        <a href="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0" alt="Photobucket"></a> </LEGEND></FONT>
                                            <CENTER><BR><BR></CENTER></B></FONT></CENTER></CENTER>
                        <p><B><FONT color=red>
                        <a href="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0" alt="Photobucket"></a>
                        <center><p style="visibility:visible;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://assets.myflashfetish.com/swf/mp3/mff-stick.swf" height="0" width="219" style="width:219px;height:0px"><param name="movie" value="http://assets.myflashfetish.com/swf/mp3/mff-stick.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="l" /><param name="wmode" value="transparent"/><param name="flashvars" value="myid=16002938&path=2008/12/10&mycolor=FF0000&mycolor2=FFFFFF&mycolor3=FFFFFF&autoplay=true&rand=0&f=4&vol=100&pat=0&grad=false"/></object>
                        <BR><BR><BR>
                        </FONT></B></p></CENTER></FIELDSET></DIV></B></TD></TR></TBODY></TABLE>
                <TD width=57
background=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif></TD></TR>
              <TR>
                <TD width=44>
                  <p><IMG height=26 alt=""
                  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width=44></p></TD>
                <TD>
                  <p><IMG height=26 alt=""
                  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width=507></p></TD>
                <TD width=57>
                  <p><IMG height=26 alt=""
                  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width=57></p></TD></TR>
              <TR>
                <TD width=44>
                  <p><IMG height=45 alt=""
                  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width=44></p></TD>
                <TD>
                  <p><IMG height=45 alt=""
                  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width=507></p></TD>
                <TD width=57>
                  <p><IMG height=45 alt=""
                  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
              width=57></p></TD></TR></TBODY></TABLE>
            <TABLE>
              <TBODY>
              <TR>
                <TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
          <TD> </TD>
          <TD vAlign=top><!--Main right --><!-- bvl --->
            <TABLE
            style="BORDER-RIGHT: #ff1111 1px dotted; BORDER-TOP: #ff1111 1px dotted; BORDER-LEFT: #ff1111 1px dotted; BORDER-BOTTOM: #ff1111 1px dotted"
            height=130 width="15%" border=0>
              <TBODY>
              <TR>
                <TD width=159 height=39><IMG
                  style="BORDER-RIGHT: #ff1111 1px dotted; BORDER-TOP: #ff1111 1px dotted; BORDER-LEFT: #ff1111 1px dotted; BORDER-BOTTOM: #ff1111 1px dotted"
                  height=39 alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
              width=159></TD></TR>
              <TR>
                <TD background=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif>
                  <P
                  align=left><BR>    <B>  ◊ <A
                  href="http://diendan12a7.forumotion.com" target=_blank><FONT
                  color=#000000>Trang
                  Chủ</FONT></A><BR>    <B>  ◊ <A
                  href="http://diendan12a7.forumotion.com/forum-f13/" target=_blank><FONT
                  color=#000000>Nghe
                  Nhạc</FONT></A><BR>      ◊ <A
                  href="http://diendan12a7.forumotion.com/forum.htm" target=_blank><FONT
                  color=#000000>Diễn Đàn
                  </FONT></A><BR>      ◊ <A
                  href="http://diendan12a7.forumotion.com/category-c2/" target=_blank><FONT
                  color=#000000>Album ảnh
                  </FONT></A><BR>      ◊<A
                  href="http://diendan12a7.forumotion.com/forum-f34/"
                  target=_blank> <FONT color=#000000>Mega Star
                  </FONT></A><BR>      ◊ <A
                  href="http://diendan12a7.forumotion.com/forum-f6/"
                  target=_blank><FONT color=#000000>Game
                  </FONT></A><BR><B>      ◊ <A
                  href="http://diendan12a7.forumotion.com/forum-f33/"
                  target=_blank><FONT color=#000000>Tin học & Công nghệ</FONT></A>
                  <div align=left></div></B></B></B></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- bvl --->
            <TABLE
            style="BORDER-RIGHT: #ff1111 1px dotted; BORDER-TOP: #ff1111 1px dotted; BORDER-LEFT: #ff1111 1px dotted; BORDER-BOTTOM: #ff1111 1px dotted"
            width="15%" border=0>
              <TBODY>
              <TR>
                <TD width=159 height=39><IMG
                  style="BORDER-RIGHT: #ff1111 1px dotted; BORDER-TOP: #ff1111 1px dotted; BORDER-LEFT: #ff1111 1px dotted; BORDER-BOTTOM: #ff1111 1px dotted"
                  height=39 alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
                width=159></TD></TR>
              <TR>
                <TD
                  background=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif><BR>      ◊ <B><A
                  href="ymsgr:sha_hunkjng"><FONT color=#000000>Yahoo
                  Admin</A></B><BR>      ◊ <B><A
                  href="mailto:sha_hunkjng@yahoo.com.vn"><FONT
                  color=#000000>Send
              Mail</A></B><BR> <BR></FONT></FONT></TD></TR>
                              <CENTER></TBODY></TABLE><!-- bvl ---><div align=top><font face="tahoma" color="#FF6699"><b>Edited by Sha-Hunkjng [Hùng Trắng]</b></font></div></CENTER></TD>
                    </TR></TBODY></TABLE>
      <CENTER></CENTER>
      <DIV></DIV></TD>
    <TD width=48 background=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif></TD></TR>
  <TR>
    <TD width=48 background=VanLuong/BuiVanLuong.BVL height=48><IMG
      height=48 src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width=48></TD>
    <TD width=778 background=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif height=48></TD><TD width=778 background=bvl91.bvl height=48>
    <IMG
      height=48 src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width=48></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></FORM>
</BODY></HTML><div class="gensmall"><script type="text/javascript">
/******************************************
* Snow Effect script- By Altan d.o.o. (http://www.altan.hr/snow/index.html)
* Visit Dynamic Drive DHTML code library (http://www.dynamicdrive.com/) for full source code
* Last updated Nov 9th, 05' by DD. This notice must stay intact for use
******************************************/
var snowsrc="http://i71.servimg.com/u/f71/12/41/10/67/snow10.gif"
var no = 10;
var hidesnowtime = 0;
var snowdistance = "windowheight";
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;
function iecompattest()
{
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}
var dx, xp, yp;
var am, stx, sty;
var i, doc_width = 800, doc_height = 1200;
if (ns6up)
{
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
else
if (ie4up)
{
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
for (i = 0; i < no; ++ i)
{
dx[i] = 0;
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50);
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
if (ie4up||ns6up)
{
if (i == 0)
{
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");
}
else
{
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
}
}
}
function snowIE_NS6()
{
doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;
doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")?  iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
for (i = 0; i < no; ++ i)
{
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50)
{
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
}
dx[i] += stx[i];
document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";
document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px";
}
snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);
}
function hidesnow()
{
if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility="hidden"
}
if (ie4up||ns6up)
{
snowIE_NS6();
if (hidesnowtime>0)
setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)
}
</script></div>
demo : [You must be registered and logged in to see this link.]
nguồn : 4all[center]Yahoo Hỗ Trợ [You must be registered and logged in to see this link.]
Chào Mừng Khách viếng thăm đã đến với 4rum
:000001:
Xem lý lịch thành viên http://www.vn-answer.tk
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

No Comment.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết