You are not connected. Please login or register

 » Forumotion » Share Code » Tổng hợp » [Codes] Bảng thông báo AuTinhYeu đã up ảnh

[Codes] Bảng thông báo AuTinhYeu đã up ảnh

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

๖ۣۜTom

avatar
Admintrator
Admintrator
Demo :Hướng dẫn:


- Tạo trang HTML với code sau . Nhớ chỉnh chữ cho phù hợp với Forum ๖๖ۣۜMình :orion_ (22):

Code:
<center><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head><title>

Bảng Thông Báo FC Hoàng Đăng Khoa

</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">

<style type='text/css'>

body,td,th {

font-family:Tahoma, Arial;

font-size: 11px;

color: #000000;

}

body {

margin-top: 0px;

margin-bottom: 0px;

margin-left: 0px;

margin-right: 0px;

text-align:left;

text-decoration:none;

vertical-align: text-top;

/*background: #fef2ef url(http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/images/bg-main.jpg) fixed center top no-repeat;*/}

a {  text-decoration:none;}

/*Dinh dang cho table -----------------------------------------------------------------------------------------*/

table {

width:100%;

border:0;

padding:0;

text-align:left;

border-style: hidden;

border-spacing:0;}

/* table-width --*/

.table-w970 {width: 900px;}

/*Dinh dang cho td -----------------------------------------------------------------------------------------*/

.td-center-top{text-align:center; vertical-align: top;}

.td-center-middle{text-align:center; vertical-align:middle;}

.td-center-bottom{vertical-align:bottom; text-align:center;}

.td-right-top{text-align:right;  vertical-align: top;}

.td-right-middle{text-align:right; vertical-align:middle;}

.td-right-bottom{text-align:right; vertical-align:bottom;}

.td-left-top{text-align:left; vertical-align:top;}

.td-left-middle{text-align:left; vertical-align:middle;}

.td-left-bottom{text-align:left; vertical-align:bottom;}

/*Dinh dang cho link -----------------------------------------------------------------------------------------*/

.l_white-11b-pinkhard,.l_white-11b-pinkhard:link,.l_white-11b-pinkhard:active {

font-size: 11px;

font-weight:bold;

color:#FFFFFF;}

.l_white-11b-pinkhard:hover {

font-size: 11px;

font-weight:bold;

color: #FF3366;}

.l_white-11b-yellow,.l_white-11b-yellow:link,.l_white-11b-yellow:active {

font-size: 11px;

font-weight:bold;

color:#FFFFFF;}

.l_white-11b-yellow:hover {

font-size: 11px;

font-weight:bold;

color: #FFFF00;}

.l_hardred-11bi-orange,.l_hardred-11bi-orange:link,.l_hardred-11bi-orange:active {

font-size: 11px;

font-weight:bold;

font-style:italic;

color:#993366;}

.l_hardred-11bi-orange:hover {

font-size: 11px;

font-weight:bold;

font-style:italic;

color: #FF9966;}

.l_gray-11-pinkhard,.l_gray-11-pinkhard:link,.l_gray-11-pinkhard:active {

font-size: 11px;

color:#666666;}

.l_gray-11-pinkhard:hover {

font-size: 11px;

color: #FF3366;}

.l_black-11b-pinkhard,.l_black-11b-pinkhard:link,.l_black-11b-pinkhard:active {

font-size: 11px;

font-weight:bold;

color:#000000;}

.l_black-11b-pinkhard:hover {

font-size: 11px;

font-weight:bold;

color: #FF3366;}

/*Dinh dang cho line -----------------------------------------------------------------------------------------*/

.line-dot-pink {background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left repeat-x; height:0px; width:154px;}

/*Dinh dang cho khung -----------------------------------------------------------------------------------------*/

/*TINNONG*/

.tinnong {background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) right top no-repeat; width:294px; height:305px; text-align:left;

overflow:hidden; position:relative

}

.tinnong-text {text-align:justify; width:174px;}

/*HOTNEWS*/

.news-head-lc {float:left; background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) right bottom no-repeat; width:15px; height:15px;}

.news-head-m {float:left; background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left bottom repeat-x; height:15px; width:300px;}

.news-head-rc {float:left; background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left bottom no-repeat; width:15px; height:15px;}

.news-mid-l {float:left; background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) right top repeat-y; width:15px; height:265px}

.news-content {float:left; background-color: #ffecf1; height:265px}

.news-mid-r {float:left; background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left top repeat-y; width:15px; height:265px}

.news-foot-lc {float:left; background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) right top no-repeat; width:15px; height:15px;}

.news-foot-m {float:left; background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left top repeat-x; height:15px; width:300px;}

.news-foot-rc {float:left; background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left top no-repeat; width:15px; height:15px;;}

/*HOTNEWS-TITLE*/

.news-title-l {background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left no-repeat; height:28px}

.news-title-m {background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left repeat-x;width:300px; font-weight:bold;}

.news-title-r {background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) right no-repeat; height:28px}

/*HOTMENU*/

.hot1 {float:left; background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left top no-repeat; width:198px; height:72px; text-align:left;}

.hot2 {float:left; background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left top no-repeat; width:198px; height:54px; text-align:left;}

.hot3 {float:left; background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left top no-repeat; width:198px; height:43px; text-align:left;}

.hot4 {float:left; background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left top no-repeat; width:198px; height:51px; text-align:left;}

.hot5 {float:left; background: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left bottom no-repeat; width:198px; height:76px; text-align:left;}

/*FOOTER*/

.foot-title {background: url(http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/title-fo.jpg) left repeat-x; height:26px; text-align:left; padding:0 10px}

.foot-L {float:left; background:url(http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/foot-L00.png) right top no-repeat; width:10px; height:154px}

.foot-M {float:left; background:url(http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/foot-M00.png) left repeat-x; width:950px; height:154px}

.foot-R {float:left; background:url(http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/foot-R00.png) left top no-repeat; width:10px; height:154px}

.foot-text {font-size:11px;  color: #993366; line-height:16px;}

/*HOTIMAGES*/

.images-head{background: url(http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/slide-he.png) center bottom no-repeat; width:810px; height:11px;}

.images-foot{background: url(http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/slide-fo.png) center top no-repeat; width:810px; height:11px;}

/*Dinh dang cho text ---------------------------------------------------------------------------------------*/

.text-black-11 {

font-size: 11px;

color: #000000;}

/*-------------begin hot img--------*/

#hot_img{

width:750px;

height:205px;

float:left;

background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x;

}

#pic_hot{

width:730px;

height:135px;

float:left;

margin-left:10px;

margin-top:5px;}

.image_{

width:89px;

height:86px;

margin-left:20px;

margin-top:-95px;}

.khung_{

width:109px;

height:106px;

padding-left:10px;

margin-top:0px;

}

.name_ a{

width:109px;

float:left;

color:#333333;

text-decoration:none;

margin-top:7px;

margin-left:20px;

}

/*-------------end hot img--------*/   

a

{

font-family: Tahoma;

color: #ffffff;

}

a:link

{

color: #ffffff;

text-decoration:none;

}

a:visited

{

color: #ffffff;

text-decoration:none;

}

a:hover, a.link:hover{

background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);

font-size:pt;

color:#ffffff;

text-decoration:none;

border:0px solid;

}

.tinnong2 {background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) right top no-repeat; width:294px; height:305px; text-align:left;

overflow:hidden; position:relative

}

.tinnong2-text {text-align:justify; width:194px;}

</style>

</head>

<body>

<form name="form1" method="post" action="" id="form1" style="padding:0px; margin:0px;"><div>

<input type="hidden" name="__EVENTTARGET" id="__EVENTTARGET" value="" />

<input type="hidden" name="__EVENTARGUMENT" id="__EVENTARGUMENT" value="" />

<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUKLTUzODE4Mzc2MQ9kFgICAw9kFgICAw9kFggCAg88KwAJAQAPFgQeCERhdGFLZXlzFgAeC18hSXRlbUNvdW50AgZkFgxmD2QWAgIBDw8WBh4EVGV4dAU0R+G7rWkgdGluIG5o4bqvbiB04bubaSBuZ8aw4budaSB5w6p1IHRoxrDGoW5nIG7DqCEhIR4LTmF2aWdhdGVVcmwFMGh0dHA6Ly93Mi5sb2l0cmFpdGltLmNvbS9sb2l0cmFpdGltX3Rpbm5oYW4uYXNweB4GVGFyZ2V0BQZfYmxhbmtkZAIBD2QWAgIBDw8WBh8CBRVU4bqhbyBCTE9HIGvhu7FjIGtvb2wfAwUaaHR0cDovL2Jsb2cubG9pdHJhaXRpbS5jb20fBAUGX2JsYW5rZGQCAg9kFgICAQ8PFgYfAgUgR+G7rWkgY2xpcCBkenVpIC4uLi5yaW5oIG5ldGJvb2sfAwUqaHR0cDovL2h1bmdwaGFuY3VuZ2VzcHJlenpvLmNvbS9UaGVMZS5hc3B4HwQFBl9ibGFua2RkAgMPZBYCAgEPDxYGHwIFH1ThuqFvIGjDrG5oIHhpbmggLi4uLnJpbmggSXBvZCAfAwUtaHR0cDovL2h1bmdwaGFuY3VuZ2VzcHJlenpvLmNvbS9DcmVhdGl2ZS5hc3B4HwQFBl9ibGFua2RkAgQPZBYCAgEPDxYGHwIFR0jGsOG7m25nIGThuqtuIGzhuqV5IGzhuqFpIG3huq10IGto4bqpdSBkbyB2aeG7h2MgY2h1eeG7g24gZGnhu4VuIMSRw6BuHwMFNmh0dHA6Ly93d3cubG9pdHJhaXRpbS5jb20vZGllbmRhbi9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTE2NB8EBQdfcGFyZW50ZGQCBQ9kFgICAQ8PFgYfAgUeTuG7mWkgcXV5IGPhu6dhIExvaXRyYWl0aW0uY29tHwMFNWh0dHA6Ly93d3cubG9pdHJhaXRpbS5jb20vZGllbmRhbi9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTE3HwQFB19wYXJlbnRkZAIED2QWAmYPZBYCAgEPDxYEHwMFSGh0dHA6Ly9xdWVodW9uZ29pLnZuL2xhbmctZ2lhaS10cmkvMTkvODM1Ny9DaGEtVGFlLUh5dW4tZGVuLVZpZXQtTmFtLmh0bR8EBQZfYmxhbmtkFgJmDw8WAh4ISW1hZ2VVcmwFIn4vVXBsb2FkL3NsaWRlLzIwMDkxMjg4NTAxMjE1NS5qcGdkZAIGD2QWAmYPZBYCAgEPDxYGHwIFMVNhbyAiQ8O0IG7DoG5nIG5n4buVIG5nw6FvIiDEkeG6v24gVmnhu4d0IE5hbSAuLi4fAwVIaHR0cDovL3F1ZWh1b25nb2kudm4vbGFuZy1naWFpLXRyaS8xOS84MzU3L0NoYS1UYWUtSHl1bi1kZW4tVmlldC1OYW0uaHRtHwQFBl9ibGFua2RkAggPZBYCZg9kFigCAQ8PFgYeCUZvcmVDb2xvcgqmAR8CBRMxLsSQaeG7h24g4bqibmggLi4uHgRfIVNCAgRkZAIDDw8WAh8CBRMyMDA5MTI4ODUwMTIxNTUuanBnZGQCBQ8PFgIfAgUtU2FvICJDw7QgbsOgbmcgbmfhu5UgbmfDoW8iIMSR4bq/biBWaeG7h3QgTmFtZGQCBw8PFgQfAgVIaHR0cDovL3F1ZWh1b25nb2kudm4vbGFuZy1naWFpLXRyaS8xOS84MzU3L0NoYS1UYWUtSHl1bi1kZW4tVmlldC1OYW0uaHRtHwQFBl9ibGFua2RkAgkPDxYGHwYKpAEfAgUMMi5Nb3ZpZSAgLi4uHwcCBGRkAgsPDxYCHwIFEzIwMDkxMjcxMzUwMTQ1Mi5qcGdkZAINDw8WAh8CBT1BbGllbnMgaW4gdGhlIEF0dGljOiBwaGnDqnUgbMawdSBt4bqhbyBoaeG7g20gJiBow6BpIGjGsOG7m2MgZGQCDw8PFgQfAgVIaHR0cDovL3BoaW10cnVjdHV5ZW4udm4vbm9pLWR1bmctcGhpbS8xLzYxL2FsaWVucy1pbi10aGUtYXR0aWMtMjAwOS0uaHRtHwQFBl9ibGFua2RkAhEPDxYGHwYKpAEfAgUVMy5UaW4gZ2nhuqNpIHRyw60gLi4uHwcCBGRkAhMPDxYCHwIFFDIwMDkxMjEwMTY3MzYxODYuanBnZGQCFQ8PFgIfAgVQIE5n4buhIG5nw6BuZyBraGkgSG/DoG5nIFRow7l5IExpbmggZMO5bmcgc2NhbmRhbCDEkeG7gyDEkcOhbmggYsOzbmcgdMOqbiB0deG7lWlkZAIXDw8WBB8CBUdodHRwOi8vbG9pdHJhaXRpbS5jb20vZGllbmRhbi9zaG93dGhyZWFkLnBocD9wPTMzNjg2JnBvc3RlZD0xI3Bvc3QzMzY4Nh8EBQdfcGFyZW50ZGQCGQ8PFgYfBgqkAR8CBQ00LlRpbiBob3QgLi4uHwcCBGRkAhsPDxYCHwIFFDIwMDkxMjIxNzI3NTUyODAuanBnZGQCHQ8PFgIfAgUjTmV0Ym9vayB24bqrbiDEkWFuZyBjaOG7nSBi4bqhbi4uLi5kZAIfDw8WBB8CBSlodHRwOi8vaHVuZ3BoYW5jdW5nZXNwcmV6em8uY29tL0NsaXAuYXNweB8EBQZfYmxhbmtkZAIhDw8WBh8GCqQBHwIFDTUuVGluIGhvdCAuLi4fBwIEZGQCIw8PFgIfAgUVMjAwOTEyMTIxMDU5NTE2NTUuanBnZGQCJQ8PFgIfAgUeIFNvbmcgSHllIEt5byBi4buLIGLhuq90IGPDs2M/ZGQCJw8PFgQfAgVEaHR0cDovL3F1ZWh1b25nb2kudm4vbGFuZy1naWFpLXRyaS8xOS84NDI2L29uZy1IeWUtS28tYmktYmF0LWNvYy5odG0fBAUGX2JsYW5rZGRk2E2UawVnpBUVKHPkSnkkz2O2VBQ=" />

</div>

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

var theForm = document.forms['form1'];

if (!theForm) {

theForm = document.form1;

}

function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) {

if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) {

theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget;

theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;

theForm.submit();

}

}

//]]>

</script>

<script src="/WebResource.axd?d=wLcLfwubbktjereEZa_ToA2&t=633782472360468750" type="text/javascript"></script>

<script src="/ScriptResource.axd?d=a0HuTCTK8RjmE2RxLiPZPiE0vzvTIZ18Y7IDNOv8vds4N7r32YNV1_x_ZRfB9gyGSL3viseIAG2t9YkGxSNKG_NRCBYiYoPTNMDTzpj6hsg1&t=633782473634687500" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

if (typeof(Sys) === 'undefined') throw new Error('ASP.NET Ajax client-side framework failed to load.');

//]]>

</script>

<script src="/ScriptResource.axd?d=a0HuTCTK8RjmE2RxLiPZPiE0vzvTIZ18Y7IDNOv8vds4N7r32YNV1_x_ZRfB9gyGdmLqgAE1jEr4_fMcTtndTfkH7D-eYhz_dq-OJe8spgdRWEZE0IkxKfYA_dx9SFSW0&t=633782473634687500" type="text/javascript"></script>

<script src="/ScriptResource.axd?d=a0HuTCTK8RjmE2RxLiPZPiE0vzvTIZ18Y7IDNOv8vds4N7r32YNV1_x_ZRfB9gyGTCUfBtzFZvA3EgNDkWTM-JUTFuAH8vnVeAmApn96iz41&t=633782473634687500" type="text/javascript"></script>

<div style="vertical-align:top; text-align:left;">

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

Sys.WebForms.PageRequestManager._initialize('ScriptManager1', document.getElementById('form1'));

Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance()._updateControls(['tUc_HotNews1$UpdatePanel1','tUc_HotNews1$UpdatePanel2','tUc_HotNews1$UpdatePanel3'], ['Uc_HotNews1$Timer1'], [], 90);

//]]>

</script>

<span id="Uc_HotNews1_Timer1" style="visibility:hidden;display:none;"></span><div align="center">

<div class="table-w970" style="background: #FFFFFF top left repeat; height:100%">   

<div> 

<div style="float:left; width:10px"><img src="thongbao/spacer00.gif" width="12" height="1"></div>

<div class="tinnong" style="float:left; padding:">

<div style="padding: 75px 50px 40px 45px; height:100%">

<table id="Uc_HotNews1_dl_hot_news" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse:collapse;">

<tr>

<td>

<div class="tinnong-text">

<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="6">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/f2-forum" target="_blank"><font color=blue><b> Tuyển Dụng Nhân Sự </b><img src="http://sunamobile.vn/Images/icon_hot.gif"border="0"/></font></a>

</div>

<div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>

</td>

</tr><tr>

<td>

<div class="tinnong-text">

<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="6">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/f14-forum" target="_blank"><font color=red ><b> Hoàng Đăng Khoa News</b> <img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/new10.gif" border="0" /></font></a>

</div>

<div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>

</td>

</tr><tr>

<td>

<div class="tinnong-text">

<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="6">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/f15-forum" target="_blank"><font color=black ><b> Chuyện Bên Lề </b> <img src="http://sunamobile.vn/Images/icon_hot.gif" border="0" /></font></a>

</div>

<div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>

</td>

</tr><tr>

<td>

<div class="Top Hot-text">

<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="6">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/f2-forum" target="_blank"><font color=blue ><b>  Album Ảnh Thành Viên </b> <img src="http://sunamobile.vn/Images/icon_hot.gif"border="0"></font></a>

</div>

<div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>

</td>

</tr><tr>

<td>

<div class="tinnong-text">

<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="6">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/f18-forum" target="_blank"><img src="http://sunamobile.vn/Images/icon_hot.gif"border="0"><font color=Black><b>Thông Điệp Yêu Thương</b> <img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/new10.gif" border="0" /></font></a>                     

</div>

<div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>

</td>

</tr><tr>

<td>

<div class="Top Hot-text">

<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="6">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/f23-forum" target="_blank"><font color=Black><b>Góc Báo Chí</b> <img src="http://sunamobile.vn/Images/icon_hot.gif"border="0"></font></a>

</div>

<div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>

</td>

</tr><tr>

<td>

<div class="tinnong-text">

<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="6">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/f17-forum" target="_blank"><font color=red ><b>Quà Tặng Âm Nhạc</b> <img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/new10.gif" border="0" /></font></a>

</div>

<div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>

</td>

</tr><tr>

<td>

<div class="tinnong-text">

<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="6" height="6">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/f20-forum" target="_blank"><font color=blue ><b>Văn Phòng Phụ Trách</b><img src="http://sunamobile.vn/Images/icon_hot.gif"border="0"></font></a>                     

</div>

<div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>

</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

<div style="float:left;">

<div class="news-head-lc"></div>

<div class="news-head-m"></div>

<div class="news-head-rc"></div>

<div style="clear:both"></div>

<div class="news-mid-l"></div>

<div class="news-content">

<div style="padding-bottom:8px">

<div id="Uc_HotNews1_UpdatePanel1">

<script language="javascript">

/*****

Image Cross Fade Redux

Version 1.0

Last revision: 02.15.2006

[You must be registered and logged in to see this link.]

Please leave this notice intact.

Rewrite of old code found here: http://slayeroffice.com/code/imageCrossFade/index.html

*****/

window.addEventListener?window.addEventListener("load",so_init,false):window.attachEvent("onload",so_init);

var d=document, imgs = new Array(), zInterval = null, current=0, pause=false,interval=3000;

function so_init() {

if(!d.getElementById || !d.createElement)return;

/*css = d.createElement("link");

css.setAttribute("href","js/xfade2.css");

css.setAttribute("rel","stylesheet");

css.setAttribute("type","text/css");

d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(css);*/

imgs = d.getElementById("imageContainer").getElementsByTagName("img");

for(i=1;i<imgs.length;i++) imgs[i].xOpacity = 0;

imgs[0].style.display = "block";

imgs[0].xOpacity = .99;

setTimeout(so_xfade,interval);

}

function so_xfade() {

cOpacity = imgs[current].xOpacity;

nIndex = imgs[current+1]?current+1:0;

nOpacity = imgs[nIndex].xOpacity;

cOpacity-=.05;

nOpacity+=.05;

imgs[nIndex].style.display = "block";

imgs[current].xOpacity = cOpacity;

imgs[nIndex].xOpacity = nOpacity;

setOpacity(imgs[current]);

setOpacity(imgs[nIndex]);

if(cOpacity<=0) {

imgs[current].style.display = "none";

current = nIndex;

setTimeout(so_xfade,interval);

} else {

setTimeout(so_xfade,50);

}

function setOpacity(obj) {

if(obj.xOpacity>.99) {

obj.xOpacity = .99;

return;

}

obj.style.opacity = obj.xOpacity;

obj.style.MozOpacity = obj.xOpacity;

obj.style.filter = "alpha(opacity=" + (obj.xOpacity*100) + ")";

}

}

</script>

<style type="text/css">

#imageContainer { height:227px; }

#imageContainer img { display:none; 

position:absolute; 

top:0px; left:0px; 

height:227px; 

width:300px; 

opacity: -0.00; }

</style>

<div style="padding:0px 0 0 0px;">

<div style="position:relative;">

<div id="imageContainer">

<a id="Uc_Fashion1_rptImg_ctl00_hpLink" title="[Album] Ảnh liveshow "Có em thật hạnh phúc" (part 2)" href="http://hoangdangkhoa.us.to/t13-topic" target="_blank"><img border='0' style='display: block; opacity: 0.95;' src='http://nd1.upanh.com/b6.s11.d2/af3ab6e008ae24255250207972b3f38d_36206201.dsc0004.jpg' /></a>

<a id="Uc_Fashion1_rptImg_ctl01_hpLink" title="Bước đột phá trong Live show "Có em thật hạnh phúc"của Hoàng Đăng Khoa" href="http://hoangdangkhoa.us.to/t10-topic" target="_blank"><img border='0' src='http://nd7.upanh.com/b2.s12.d3/ac189ab705430c6eac61008e8891573a_36206207.dsc0655.jpg' /></a>

<a id="Uc_Fashion1_rptImg_ctl02_hpLink" title="LIVESHOW ĐÊM SÀI GÒN… ĐẦY SAO " href="http://hoangdangkhoa.us.to/t12-topic" target="_blank"><img border='0' src='http://nd9.upanh.com/b5.s12.d3/25d6e55138c2020e2888600210d2c4d8_36206209.dsc0680.jpg'/></a>

<a id="Uc_Fashion1_rptImg_ctl03_hpLink" title="Những Hình Ảnh Đời Thường HĐK" href="http://hoangdangkhoa.us.to/t42-topic" target="_blank"><img border='0' src='http://ne7.upanh.com/b5.s8.d2/a51ce8da15420ee415f10356045a475c_36628947.cimg8878.jpg' /></a>

<a id="Uc_Fashion1_rptImg_ctl03_hpLink" title="Album Tứ Đại Mỹ Nhân" href="http://hoangdangkhoa.us.to/t28-topic" target="_blank"><img border='0' src='http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011100928140otk1otm4ow1767357.jpeg' /></a>

<a id="Uc_Fashion1_rptImg_ctl03_hpLink" title="Liveshow Có Em Thật Hạnh Phúc" href="http://hoangdangkhoa.us.to/f13-forum" target="_blank"><img border='0' src='http://ne6.upanh.com/b2.s2.d4/48bab7bef504f2ea224d1182b8adca61_36627206.cimg9578.jpg' /></a>

</div>

</div></div>

</td>

</div>

</div>

<div class="news-title-m">

<div class="news-title-l">

<div class="news-title-r">

<div style="padding-top:7px">

<div id="Uc_HotNews1_UpdatePanel2">

<a href="/forum" target="_blank"><font color=black><b>Welcome to FC Hoàng Đăng Khoa!</b></font></a>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="news-mid-r"></div>

<div style="clear:both"></div>

<div class="news-foot-lc"></div>

<div class="news-foot-m"></div>

<div class="news-foot-rc"></div>

</div>

<div id="Uc_HotNews1_UpdatePanel3">

<div class="hot1">

<div style="padding: 38px 0 0 45px;">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/t3-topic" target="_blank"><font color=white><b>Nội Quy Diễn Đàn</b></font></a>

</div>

</div>

<div class="hot2">

<div style="padding: 12px 0 0 43px;">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/f3-forum" target="_blank"><font color=white><b>Tin Tức Diễn Đàn</b></font></a>

</div>   

</div>

<div class="hot3">

<div style="padding: 12px 0 0 73px">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/f5-forum" target="_blank"><font color=white><b>Tuyển dụng nhân sự</b></font></a>

</div>

</div>

<div class="hot4">

<div style="padding: 12px 0 0 47px">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/f4-forum" target="_blank"><font color=white><b>HD sử dụng Diễn đàn</b></font></a>

</div>

</div>

<div class="hot5">

<div style="padding: 20px 0 0 60px">

<a href="http://hoangdangkhoa.us.to/f4-forum" target="_blank"><font color=white><b>Trợ Giúp</b></font></a>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div style="clear:both"></div>

</div>

</div>

</div>

<div>

<input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEWBgKx39KZBwK1jd2BBwLQ9vqWAQLr35isCwKu/8eXBALJ6OWsDlSBum6ogJQXsU8GHkNu1NiM4CL7" />

</div>

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

Sys.Application.initialize();

Sys.Application.add_init(function() {

$create(Sys.UI._Timer, {"enabled":true,"interval":5000,"uniqueID":"Uc_HotNews1$Timer1"}, null, null, $get("Uc_HotNews1_Timer1"));

});

//]]>

</script>

</form>

</body>

</html></center>

- Chèn vào index body sau {JAVASCRIPT}

Code:
<iframe src="Link trang HTML vừa tạo" height="300" width="900" frameborder="0" scrolling=no></iframe>
nguồn : 4all[center]Yahoo Hỗ Trợ [You must be registered and logged in to see this link.]
Chào Mừng Khách viếng thăm đã đến với 4rum
:000001:
Xem lý lịch thành viên http://www.vn-answer.tk
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

No Comment.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết