You are not connected. Please login or register

 » Forumotion » Share Code » Tổng hợp » [Codes] Làm khung viền đẹp cho bài viết

[Codes] Làm khung viền đẹp cho bài viết

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

๖ۣۜTom

avatar
Admintrator
Admintrator


Vào Viewtopic_body

Tìm :

Spoiler:
Code:
{postrow.displayed.MESSAGE}

thay bằng:

:c: 4rum nền trắng:

Spoiler:
Code:
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_10.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_11.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_12.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_13.gif">
<img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_14.gif"></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
{postrow.displayed.MESSAGE}
</td>
<td style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_15.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_16.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_17.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_18.gif"></td>
</tr>
</table>

:c: khung ảo:
demo:
Spoiler:
Spoiler:
Code:
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
{postrow.displayed.MESSAGE}
</td>
<td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
</table>


:c: ]khung màu hồng
demo:
Spoiler:
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width=100%>
<td width="20"><img src="https://2img.net/h/i190.photobucket.com/albums/z134/anhdao1991/khac/trentrai.jpg" alt="" height="20" width="20"></td>
<td style="background: transparent url(https://2img.net/h/i190.photobucket.com/albums/z134/anhdao1991/khac/tren.jpg)" height="20"></td>
<td height="20" width="20"><img src="https://2img.net/h/i190.photobucket.com/albums/z134/anhdao1991/khac/trenphai.jpg" alt="" height="20" width="20"></td>
<tr>
<td style="background: transparent url(https://2img.net/h/i190.photobucket.com/albums/z134/anhdao1991/khac/trai.jpg)"></td>
<td>MÁI NHÀ TÌNH BẠN</td>
<td style="background: transparent url(https://2img.net/h/i190.photobucket.com/albums/z134/anhdao1991/khac/phai.jpg)" width="20"></td>
</tr> <td align="right" height="20" width="15"><img src="https://2img.net/h/i190.photobucket.com/albums/z134/anhdao1991/khac/duoitrai.jpg" alt="" height="20" width="20"></td>
<td style="background: transparent url(https://2img.net/h/i190.photobucket.com/albums/z134/anhdao1991/khac/duoi.jpg)" height="20"></td>
<td height="20" width="20"><img src="https://2img.net/h/i190.photobucket.com/albums/z134/anhdao1991/khac/duoiphai.jpg" alt="" height="20" width="20"></td>
</table>
Spoiler:
Code:
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width=100%>
<td  width="20"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" height="20" width="20"></td>
<td style="background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)" height="20"></td>
<td height="20" width="20"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" height="20" width="20"></td>
<tr>
<td style="background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)"></td>
<td>{postrow.displayed.MESSAGE}</td>
<td style="background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)" width="20"></td>
</tr> <td align="right" height="20" width="15"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" height="20" width="20"></td>
<td style="background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)" height="20"></td>
<td height="20" width="20"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" height="20" width="20"></td>
</table>


:c: khung hoa hồng:
demo:
Spoiler:
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td align="right"><img src="https://i.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/trentr10.jpg"></img></td><td background="https://i.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/tren110.jpg"></td><td><img src="https://i.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/trenph10.jpg"></img></td></tr><tr><td align="right" valign="top" width="3%" background="https://i.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/trai110.jpg"></td><td><span class="postbody">MÁI NHÀ TÌNH BẠN</span></td><td valign="top" width="4%" background="https://i.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/phai110.jpg"></td></tr><tr><td align="right"><img src="https://i.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/duoitr10.jpg"></img></td><td background="https://i.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/duoi111.jpg"></td><td><img src="https://i.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/duoiph10.jpg"></img></td></tr></table>
Spoiler:
Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td align="right"><img src="http://i82.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/trentr10.jpg"></img></td><td background="http://i82.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/tren110.jpg"></td><td><img src="http://i82.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/trenph10.jpg"></img></td></tr><tr><td align="right" valign="top" width="3%" background="http://i82.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/trai110.jpg"></td><td><span class="postbody">{postrow.displayed.MESSAGE}</span></td><td valign="top" width="4%" background="http://i82.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/phai110.jpg"></td></tr><tr><td align="right"><img src="http://i82.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/duoitr10.jpg"></img></td><td background="http://i82.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/duoi111.jpg"></td><td><img src="http://i82.servimg.com/u/f82/14/12/86/93/duoiph10.jpg"></img></td></tr></table>


khung dây leo:
demo:
Spoiler:
Spoiler:
Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td align="right"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></img></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></img></td></tr><tr><td align="right" valign="top" width="3%" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td><span class="postbody">{postrow.displayed.MESSAGE}</span></td><td valign="top" width="4%" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr><tr><td align="right"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></img></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></img></td></tr></table>


:c: khung hoa hướng dương:
demo:
Spoiler:
<table style="width: auto;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td style="padding: 0px;"><img src="https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/ava_01-1.gif"></td><td style="padding: 0px;" background="https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/ava_02-1.gif"></td><td style="padding: 0px;"><img src="https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/ava_03-1.gif"></td></tr><tr><td style="padding: 0px;" background="https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/ava_04-1.gif" valign="top"></td><td style="padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" bgcolor="#ffffff">MÁI NHÀ TÌNH BẠN</td><td style="padding: 0px;" background="https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/ava_06-1.gif"></td></tr><tr><td style="padding: 0px;"><img src="https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/ava_07-1.gif"></td><td style="padding: 0px;" background="https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/ava_08-1.gif"></td><td style="padding: 0px;"><img src="https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/ava_09-1.gif"></td></tr></table>
Spoiler:
Code:
<table style="width: auto;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td style="padding: 0px;"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px;" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px;"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr><tr><td style="padding: 0px;" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" valign="top"></td><td style="padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" bgcolor="#ffffff">{postrow.displayed.MESSAGE}</td><td style="padding: 0px;" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr><tr><td style="padding: 0px;"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px;" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px;"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr></table>

chúc tất cả vui!
lun sẵn sàng giúp đỡ!
:ha: :ha:
nguồn : 4all[center]Yahoo Hỗ Trợ [You must be registered and logged in to see this link.]
Chào Mừng Khách viếng thăm đã đến với 4rum
:000001:
Xem lý lịch thành viên http://www.vn-answer.tk
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

No Comment.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết