You are not connected. Please login or register

 » Forumotion » Share Code » Javascript » [Codes] Nút đánh giá bài viết với Like & Dislike cho mọi phiên bản

[Codes] Nút đánh giá bài viết với Like & Dislike cho mọi phiên bản

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

๖ۣۜTom

avatar
Admintrator
Admintrator
Chức năng:
  • Hiển thị số lượt đánh giá chuyên nghiệp.
  • Thực hiện nhiều đánh giá một lúc mà không bị chuyển trang.


Ghi chú: Code được viết bởi baivong, tham khảo ý tưởng của ܓܨܓMxTrường và Dion.

Nếu bạn muốn sao chép hướng dẫn này đi nơi khác vui lòng không thay đổi bất kỳ thành phần nào trong code và phải ghi bản quyền thuộc [You must be registered and logged in to see this link.]

Hướng dẫn: Vào link sau để xem hướng dẫn. Không quảng cáo, không virus, không cần đăng ký thành viên ;-dViết bởi baivong - [You must be registered and logged in to see this link.]

---------------------------------------------------------------------
:c: 1. cho phpBB2 và punnBB
- CP> display> templates> QLTT> viewtopic_body
- tìm đoạn sau:
Code:
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <div class="vote gensmall">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
          <div class="vote-button">
              <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
          </div>
          <!-- END switch_vote -->
          <!-- BEGIN switch_bar -->
          <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
              <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
              <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
              </div>
              <!-- END switch_vote_plus -->
              <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
              <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
              </div>
              <!-- END switch_vote_minus -->
          </div>
          <!-- END switch_bar -->
          <!-- BEGIN switch_no_bar -->
          <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
              ----
          </div>
          <!-- END switch_no_bar -->
          <!-- BEGIN switch_vote -->
          <div class="vote-button">
              <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
          </div>
          <!-- END switch_vote -->
        </div>
        <!-- END switch_vote_active -->
- xóa đoạn đó và thay bằng đoạn sau:
---> đặt bên phải :
Code:
  <span class="loadFMvi">
          <img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
          />
        </span>
        <div class="voteTopic">
          <!-- BEGIN switch_vote_active -->
          <div class="vote gensmall">
              <!-- BEGIN switch_vote -->
              <div class="vote-button">
                <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
              </div>
              <!-- END switch_vote -->
              <!-- BEGIN switch_bar -->
              <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
                </div>
                <!-- END switch_vote_plus -->
                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
                </div>
                <!-- END switch_vote_minus -->
              </div>
              <!-- END switch_bar -->
              <!-- BEGIN switch_no_bar -->
              <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
                ----
              </div>
              <!-- END switch_no_bar -->
              <!-- BEGIN switch_vote -->
              <div class="vote-button">
                <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
              </div>
              <!-- END switch_vote -->
          </div>
          <!-- END switch_vote_active -->
        </div>
----> đặt bên trái:
Code:
 <div class="voteTopic">
          <!-- BEGIN switch_vote_active -->
          <div class="vote gensmall">
              <!-- BEGIN switch_vote -->
              <div class="vote-button">
                <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
              </div>
              <!-- END switch_vote -->
              <!-- BEGIN switch_bar -->
              <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
                </div>
                <!-- END switch_vote_plus -->
                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
                </div>
                <!-- END switch_vote_minus -->
              </div>
              <!-- END switch_bar -->
              <!-- BEGIN switch_no_bar -->
              <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
                ----
              </div>
              <!-- END switch_no_bar -->
              <!-- BEGIN switch_vote -->
              <div class="vote-button">
                <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
              </div>
              <!-- END switch_vote -->
          </div>
          <!-- END switch_vote_active -->
        </div>
        <span class="loadFMvi">
          <img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
          />
        </span> 

- chèn vào cuối viewtopic_body
----> đặt bên phải:
Code:
  <style type="text/css">
        .voteTopic {
            padding: 4px;
            background: #fff;
            color: #000;
            border:1px solid # a0b0c0;
            font - size: 12px;
            font - weight: bold;
            margin: 0 10px;
            height: 17px;
            display: inline;
        }
        .voteTopic a {
            cursor: default;
            vertical - align:
            middle;
        }
        .voteTopic span, .voteTopic a {
            display: inline;
        }
        .voteTopic .plusFMvi {
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .voteTopic .xplusFMvi {
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .xminusFMvi {
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .voteTopic .minusFMvi{
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .loadFMvi, .vote {
            display:none;
            margin: 0;
        }
        </style>       
        <script type="text/javascript">
        $('.voteTopic').each(function (index) {
          $(this).prev().attr('alt', 'vote'+index);
          $(this).before('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>');
          $(this).attr('alt', 'vote'+index).prepend('<span alt="vote'+index+'" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote'+index+'">0</span>    <span alt="vote'+index+'" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote'+index+'">0</span>');
          var altthis = $(this).attr('alt');
          var plink = $(this).find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
            var mlink = $(this).find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
            if ($(this).find('.vote a').length > 0) {
          $('.xplusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a style="display: inline-block" target="' + altthis + '" href="'+plink+'"><span alt="'+altthis+'" class="plusFMvi"></span></a>');
          $('.xminusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="'+mlink+'"><span alt="'+altthis+'" class="minusFMvi"></span></a>');
            };
            if ($(this).find('.vote-bar').length > 0) {
                var z = $(this).find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
                var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
                var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
                c = String(Math.round(n * m));
                d = String(n - c);
                $('.cong[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="cong" alt="'+altthis+'">'+c+'</span>');
                $('.tru[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="tru" alt="'+altthis+'">'+d+'</span>');
            };
            $('.plusFMvi').click(function () {
                var altcong = $(this).attr('alt');
                var x = Number($('.cong[alt="'+altcong+'"]').text())+1;
                $('.plusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
                $('.minusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
                $('.loadFMvi[alt="'+altcong+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
                $('.cong[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+x+'</span>');
                });
            });
            $('.minusFMvi').click(function () {
                var alttru = $(this).attr('alt');
                var y = Number($('.tru[alt="'+alttru+'"]').text())+1;
                $('.plusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
                $('.minusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
                $('.loadFMvi[alt="'+alttru+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
                  $('.tru[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+y+'</span>');
                });
            });
        });
        </script>
----> đặt bên trái:
Code:
 <style type="text/css">
        .voteTopic {
            padding: 4px;
            background: #fff;
            color: #000;
            border:1px solid # a0b0c0;
            font - size: 12px;
            font - weight: bold;
            margin: 0 10px;
            height: 17px;
            display: inline;
        }
        .voteTopic a {
            cursor: default;
            vertical - align:
            middle;
        }
        .voteTopic span, .voteTopic a {
            display: inline;
        }
        .voteTopic .plusFMvi {
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .voteTopic .xplusFMvi {
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .xminusFMvi {
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .voteTopic .minusFMvi{
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .loadFMvi, .vote {
            display:none;
            margin: 0;
        }
        </style>       
        <script type="text/javascript">
        $('.voteTopic').each(function (index) {
          $(this).next().attr('alt', 'vote'+index);
          $(this).before('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>');
          $(this).attr('alt', 'vote'+index).prepend('<span alt="vote'+index+'" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote'+index+'">0</span>    <span alt="vote'+index+'" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote'+index+'">0</span>');
          var altthis = $(this).attr('alt');
          var plink = $(this).find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
            var mlink = $(this).find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
            if ($(this).find('.vote a').length > 0) {
          $('.xplusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a style="display: inline-block" target="' + altthis + '" href="'+plink+'"><span alt="'+altthis+'" class="plusFMvi"></span></a>');
          $('.xminusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="'+mlink+'"><span alt="'+altthis+'" class="minusFMvi"></span></a>');
            };
            if ($(this).find('.vote-bar').length > 0) {
                var z = $(this).find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
                var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
                var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
                c = String(Math.round(n * m));
                d = String(n - c);
                $('.cong[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="cong" alt="'+altthis+'">'+c+'</span>');
                $('.tru[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="tru" alt="'+altthis+'">'+d+'</span>');
            };
            $('.plusFMvi').click(function () {
                var altcong = $(this).attr('alt');
                var x = Number($('.cong[alt="'+altcong+'"]').text())+1;
                $('.plusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
                $('.minusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
                $('.loadFMvi[alt="'+altcong+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
                $('.cong[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+x+'</span>');
                });
            });
            $('.minusFMvi').click(function () {
                var alttru = $(this).attr('alt');
                var y = Number($('.tru[alt="'+alttru+'"]').text())+1;
                $('.plusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
                $('.minusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
                $('.loadFMvi[alt="'+alttru+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
                  $('.tru[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+y+'</span>');
                });
            });
        });
        </script>

----------------------------------------------------------------------------
:c: cho phpBB3
- ACP> Display> Colors & Pics> Colors> Css
- copy chèn codes sau:
Code:
 ul.profile - icons li.voteTopic {
          padding: 6px;
          line - height: 20px;
          background: #fff;
          color: #000;border:1px solid # a0b0c0;
          font - size: 12px;
          font - weight: bold
          width: 70px;
          height: 17px
        }
        ul.profile - icons li.voteTopic a {
              cursor: default;
          vertical - align:
          middle;
        }
        ul.profile-icons li span, ul.profile-icons li a {
            display: inline;
        }
        .voteTopic .plusFMvi {
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .voteTopic .xplusFMvi {
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .xminusFMvi {
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .voteTopic .minusFMvi{
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .loadFMvi, .vote {
            display:none;
            margin: 0;
        }
- ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:
Title * : Like & Dislike
Placement : In the topics
Javascript Code * :
- copy chèn codes sau :
Code:
 $(function () {
          $('.profile-icons').each(function (index) {
              $(this).attr('alt', 'vote' + index).prepend('<li alt="vote' + index + '" class="voteTopic"><span alt="vote' + index + '" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote' + index + '">0</span><span alt="vote' + index + '" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote' + index + '">0</span><li>');
              $(this).prepend('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe><li alt="vote' + index + '" class="loadFMvi"><img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif" /></li>');
              var altthis = $(this).attr('alt');
              var plink = $(this).parent().find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
              var mlink = $(this).parent().find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
              if ($(this).parent().find('.vote a').length > 0) {
                $('.xplusFMvi[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="' + plink + '"><span alt="' + altthis + '" class="plusFMvi"></span></a>');
                $('.xminusFMvi[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="' + mlink + '"><span alt="' + altthis + '" class="minusFMvi"></span></a>');
              };
              if ($(this).parent().find('.vote-bar').length > 0) {
                var z = $(this).parent().find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
                var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
                var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
                c = String(Math.round(n * m));
                d = String(n - c);
                $('.cong[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<span class="cong" alt="' + altthis + '">' + c + '</span>');
                $('.tru[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<span class="tru" alt="' + altthis + '">' + d + '</span>');
              };
              $('.plusFMvi').click(function () {
                var altcong = $(this).attr('alt');
                var x = Number($('.cong[alt="' + altcong + '"]').text()) + 1;
                $('.plusFMvi[alt="' + altcong + '"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
                $('.minusFMvi[alt="' + altcong + '"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
                $('.loadFMvi[alt="' + altcong + '"]').show().fadeOut(1000, function () {
                    $('.cong[alt="' + altcong + '"]').replaceWith('<span class="cong">' + x + '</span>');
                });
              });
              $('.minusFMvi').click(function () {
                var alttru = $(this).attr('alt');
                var y = Number($('.tru[alt="' + alttru + '"]').text()) + 1;
                $('.plusFMvi[alt="' + alttru + '"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
                $('.minusFMvi[alt="' + alttru + '"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
                $('.loadFMvi[alt="' + alttru + '"]').show().fadeOut(1000, function () {
                    $('.tru[alt="' + alttru + '"]').replaceWith('<span class="cong">' + y + '</span>');
                });
              });
          });
        }); 

-----------------------------------------------------------------------------
:c: cho invision
- ACP> Display> Colors & Pics> Colors> Css
- copy chèn codes sau:
Code:
 ul.post-info li.voteTopic {
          padding: 6px;
          line - height: 20px;
          background: #fff;
          color: #000;border:1px solid # a0b0c0;
          font - size: 12px;
          font - weight: bold
          width: 70px;
          height: 17px
        }
        ul.post-info li.voteTopic a {
              cursor: default;
          vertical - align:
          middle;
        }
        ul.post-info li span, ul.post-info li a {
            display: inline;
        }
        .voteTopic .plusFMvi {
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .voteTopic .xplusFMvi {
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .xminusFMvi {
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .voteTopic .minusFMvi{
            background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll center center transparent;
            padding: 0 12px;
        }
        .loadFMvi, .vote {
            display:none;
            margin: 0;
        }
- ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:

Title * : Like & Dislike
Placement : In the topics
Javascript Code * :
- copy và chèn codes sau:
Code:
  $(function () {
          $('.post-info').each(function (index) {
              $(this).attr('alt', 'vote' + index).prepend('<li alt="vote' + index + '" class="voteTopic"><span alt="vote' + index + '" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote' + index + '">0</span><span alt="vote' + index + '" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote' + index + '">0</span><li>');
              $(this).prepend('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe><li alt="vote' + index + '" class="loadFMvi"><img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif" /></li>');
              var altthis = $(this).attr('alt');
              var plink = $(this).parent().parent().find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
              var mlink = $(this).parent().parent().find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
              if ($(this).parent().parent().find('.vote a').length > 0) {
                $('.xplusFMvi[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="' + plink + '"><span alt="' + altthis + '" class="plusFMvi"></span></a>');
                $('.xminusFMvi[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="' + mlink + '"><span alt="' + altthis + '" class="minusFMvi"></span></a>');
              };
              if ($(this).parent().parent().find('.vote-bar').length > 0) {
                var z = $(this).parent().parent().find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
                var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
                var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
                c = String(Math.round(n * m));
                d = String(n - c);
                $('.cong[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<span class="cong" alt="' + altthis + '">' + c + '</span>');
                $('.tru[alt="' + altthis + '"]').replaceWith('<span class="tru" alt="' + altthis + '">' + d + '</span>');
              };
              $('.plusFMvi').click(function () {
                var altcong = $(this).attr('alt');
                var x = Number($('.cong[alt="' + altcong + '"]').text()) + 1;
                $('.plusFMvi[alt="' + altcong + '"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
                $('.minusFMvi[alt="' + altcong + '"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
                $('.loadFMvi[alt="' + altcong + '"]').show().fadeOut(1000, function () {
                    $('.cong[alt="' + altcong + '"]').replaceWith('<span class="cong">' + x + '</span>');
                });
              });
              $('.minusFMvi').click(function () {
                var alttru = $(this).attr('alt');
                var y = Number($('.tru[alt="' + alttru + '"]').text()) + 1;
                $('.plusFMvi[alt="' + alttru + '"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
                $('.minusFMvi[alt="' + alttru + '"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
                $('.loadFMvi[alt="' + alttru + '"]').show().fadeOut(1000, function () {
                    $('.tru[alt="' + alttru + '"]').replaceWith('<span class="cong">' + y + '</span>');
                });
              });
          });
        });
nguồn : 4all - fmvi[center]Yahoo Hỗ Trợ [You must be registered and logged in to see this link.]
Chào Mừng Khách viếng thăm đã đến với 4rum
:000001:
Xem lý lịch thành viên http://www.vn-answer.tk
Share this post on: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

No Comment.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết