You are not connected. Please login or register

 » Forumotion » Share Code » Last Topic »  [Share] Vip Lastopic nhiều tiện ích

[Share] Vip Lastopic nhiều tiện ích

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

๖ۣۜTom

avatar
Admintrator
Admintrator
demo


đã update thêm chức năng : cột thành viên mới + tiện ích forum (kéo xuống dưới để xem )
Bước 1: Download file này về :
[You must be registered and logged in to see this link.]
sau khi download, giải nén ra, chú ý: Không dùng cái Index_body trong bản download nhé.
Bước 2: Vào [ACP > Display > Temp > Portal], lấy code từ bộ Download và thay vào các mục, nhớ chú ý kẻo thay sai nhé.
Bước 3: Vào [ACP > Display > Temp > QLTT > Index_body] thêm
Code:
<div class="main"><div class="main-head"><h1 class="page-title"><div class="anunth1"><FONT COLOR=#ffffff>Thốngkê forum Cntt-k3.</font></div></h1></div>
<div id="pun-announcement">
<div align="center" style="font-size:12px;background:#eee;border:1px solid #BBB;padding:6px;margin:6px">
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr><thcolspan="2"></th></tr>
<tr><td><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
<tr>
<td><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr><td valign="top" style="height: 100%;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr><td valign="top" style="height: 100%;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 -->
</div>

vào sau
Code:
{JAVASCRIPT}
Bước 4: Vào [ACP > Display > Temp > QLTT > Overall_Footer], dán vào cuối Footer:
Code:
<script type="text/javascript">jQuery("#lttchatbox").click(function(){
  jQuery("#lttrules").toggle("slow");
  });
$(function(){$("div.a1tg3td:contains('»')").remove();$("div.a1tg3td:contains('[FM]')").remove();});$("a.lengtht").each(function(){if ($(this).text().length > 20) {$(this).text($(this).text().substr(0, 19));$(this).append('...');}});$("a.recentlink").each(function(){if ($(this).text().length > 50) {$(this).text($(this).text().substr(0, 49));$(this).append('...');}});$(".lttview").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});
</script>

<script>
$(".recentlink").each(function(){if ($(this).text().length > 20) {$(this).text($(this).text().substr(0, 30));$(this).append('...');}});
</script>
. Đây là Script giúp hạn chế số ký tự tiêu đề , nếu muốn tăng hoặc dảm số ký tự, thay đoạn
Code:
length > 20)
bằng
Code:
length > sokytu)
Bước 5: Cập nhật Widgets theo hình sau:


Bước 6: Vào [ACP > Display > Temp > Head].
Tìm và xóa đi đoạn này
Code:
 <div id="{ID_LEFT}">
                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
. Dán vào Head luôn nha:
Code:
 <script src="http://illiweb.com/rs3/13/frm/admin/admin.js" type="text/javascript"></script>

Dán vào CSS đoạn này >

Code:
 .row4 {
background: white;
}
Update thêm chức năng thành viên mới + tiện ích forum
Bạn thay toàn bộ Mod_recent_topics = code sau
Code:
</td></tr></table></td>
<td valign="top" width="100%" style="background-color: #fff;">
<style type="text/css">th,td,p {font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }/* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{overflow: hidden;}div.Tabs{color: #027EC6;font-size: 11px!important;font-weight : bold;background-color: #006699;background-image: url("http://illiweb.com/fa/pbucket.gif");border-bottom: 1px #dbdbdb solid;height: 19px!important;padding: 1px 2px 4px 3px;}div.TabView div.Tabs: hover,{overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;padding: 4px 6px;vertical-align: middle; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); /* màu nền tab menu active */color: #000000;font-size: 11px;font-weight: bold;color: #fff;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden;background-color:#fff; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}.tcat{padding:2px; border-bottom:1px #dbdbdb dashed;font-size: 10px; font-style: italic;}</style><script type="text/javascript" src="http://lethanhton.googlecode.com/files/Tab.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 1px;"><!--
tabs --><div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài Viết Mới</a><a href="javascript:tabview_switch('TabView', 2);" class="Active">Thànhviênmới</a><a>Bình chọn</a><a>Thống kê</a><ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div><!--
 nội dung tabs --><div style="height: 284px; width:100%" class="Pages">

<div class="Page" style="height: 284px;"><!-- BEGIN classical_row -->

<table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td class="title_small" align="center" width="60%" height="12px">Bài gửi</td><td class="title_small" align="center" width="15%">Thời gian</td><td class="title_small" align="center" height="12px">Người gửi</td></tr><tr valign="top"><td colspan="3" style="border-top: 0px none; padding: 5px;"><!-- BEGIN recent_topic_row --><div class="a1tg3td" style="height: 22px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td width="60%"><img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /><a class="recentlink" onmouseover="showtip('<b>Tiêu đề: </b><font color=#0072ff>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br><br> <b>Thời gian: </b> <font color=#ff0000>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"> <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></a></td><td width="15%" align="center"><a onmouseover="showtip('{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}');" onmouseout="hidetip();"><img src=/users/2211/12/43/96/album/clock110.png>  </a></td><td align="left"><!-- BEGIN switch_poster --><a onmouseover="showtip('Click để xem profile của thành viên này !');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
 
        {classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}
        </font></a> <!-- END switch_poster --></td></tr></table></div><!-- END recent_topic_row --></td></tr></table></td></tr></table>
<!-- END classical_row -->
</div>
<div class="Page">
<table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

 
 
 
 
 
<script>
$(document).ready(function(){
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .thanhvienmoi', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.bvthanhvien')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .baivong', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.battuvuong')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
});
</script>

  <tbody><tr><td width="5%"></td><td class="title_small" align="left" width="35%" height="12px"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Nick name</font></td><td class="title_small" align="center" width="30%"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Sốbàiviết</font></td><td class="title_small" align="left" height="12px"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"></font></td></tr><trvalign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: url('http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/list15.gif') no-repeat center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" width="20"></td><td width="40%" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat; font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg15.gif"><div class="mkuthanhvien"><span class="bv" style=""><div class="bvthanhvien style="height: 20px;width: 300px;"></div></span></div></td><td width="30%" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat; font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg15.gif"><div class="mkuvb"><span class="bv" style=""><div class="battuvuong" style="height: 20px;width: 95px;" align="right"></div></span></div></td><td align="right" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat; font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg15.gif"><div class="mkutg"><span class="bv" style=""><div class="Kelly" style="height: 18px;width: 56px;" align="right"></div></span></div></td></tr></tbody></table></div><div class="Page">
<table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>
Vào Memberlist_body thay toàn bộ code = code sau
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
      <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
  </ul>
  <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
  <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<div class="pun-crumbs">
  <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong>{PAGE_TITLE}</strong>
  </p>
</div>

<div class="main frm">

  <!-- BEGIN switch_pagination -->
  <div class="paged-head clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
  </div>
  <!-- END switch_pagination -->

  <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{L_ORDER_OR_SELECT}</h1>
  </div>

  <div class="main-content">
      <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get" class="form-frm">
      <fieldset class="frm-set multi">
        <dl>
            <dt>{L_USER_SELECT}</dt>
            <dd><input type="text" class="inputbox" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" /></dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt>{L_SELECT_SORT_METHOD}</dt>
            <dd>{S_MODE_SELECT}</dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt>{L_ORDER}</dt>
            <dd>{S_ORDER_SELECT}</dd>
        </dl>

        <div class="frm-buttons">
            {S_HIDDEN_SID}
            <input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
        </div>
      </fieldset>
      </form>

      <fieldset class="frm-set clearfix">
        <div class="frm-form">
            <table class="table" cellspacing="0">
              <thead>
                  <tr>
                    <th class="tclmemberlist">{L_AVATAR} - {L_USERNAME}</th>
                    <!-- BEGIN switch_th_group -->
                    <th class="tc2">{L_GROUPS}</th>
                    <!-- END switch_th_group -->
                    <th class="tc3">{L_INTERESTS}</th>
                    <th class="tc2">{L_JOINED}</th>
                    <th class="tc2">{L_VISITED}</th>
                    <th class="tc3">{L_POSTS}</th>
                    <th class="tc3">{L_PM}</th>
                    <th class="tc3">{L_WEBSITE}</th>
                  </tr>
              </thead>

              <tbody>
                  <!-- BEGIN memberrow -->
                  <tr>
                    <td class="tcl avatar-mini"><div class="thanhvienmoi" style="height: 20px;width: 116px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.USERNAME}</a></font></div></td>
                    <!-- BEGIN switch_td_group -->
                    <td class="tc2">{memberrow.GROUPS}</td>
                    <!-- END switch_td_group -->
                    <td class="tc3">{memberrow.INTERESTS}</td>
                    <td class="tc2">{memberrow.JOINED}</td>
                    <td class="tc2">{memberrow.LASTVISIT}</td>
                    <td class="tc3"><div class="baivong" style="height: 20px;width: 95px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.POSTS} bàiviết</font></div></td>
                    <td class="tc3">{memberrow.PM_IMG}</td>
                    <td class="tc4">{memberrow.WWW_IMG}</td>
                  </tr>
                  <!-- END memberrow -->
                  <!-- BEGIN switch_no_user -->
                  <tr>
                    <td colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" class="tcr">{switch_no_user.L_NO_USER}</td>
                  </tr>
                  <!-- END switch_no_user -->
              </tbody>
            </table>
        </div>
      </fieldset>
  </div>

  <div class="main-foot">
  </div>

  <!-- BEGIN switch_pagination -->
  <div class="paged-foot clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
  </div>
  <!-- END switch_pagination -->

</div>
Thay toàn bộ : Mod_most_viewed_topics = code sau :
Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%" style="border-left: 1px solid #fff;">
<tr><td>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%"><tr>

<td><script type="text/javascript">function showstuff1(value){document.getElementById("k1").style.display = (value == "k1") ? "block" : "none";document.getElementById("k2").style.display = (value == "k2") ? "block" : "none";document.getElementById("k3").style.display = (value == "k3") ? "block" : "none";document.getElementById("k4").style.display = (value == "k4") ? "block" : "none";}</script><div id="k5" style="overflow: hidden; width: 100%; height: 154px;"><table style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); height: 26px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214px"><tbody><tr><th colspan="2" style="border: 0px none ; padding: 0px; height: 26px ! important;"><b><center><select id="changer2" name="type" style="width: 140px;" onchange="showstuff1(this.value);"><option value="k1">Quản lý diễn đàn</option><option value="k2">Mem năng động</option><option value="k3">Tiện ích diễn đàn</option><option value="k4">Update</option></select></center></b></th></tr></tbody></table>

<table id="k1" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="154px" style="border: 0px solid #fff"><tbody><tr valign="top"><td style="padding: 1px;" class="row1" width="100%"><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=1"><span style="color:#FA0000"><strong>Chupy</strong></span></a></font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=34"><span style="color:#6E6E75"><strong>meomeo</strong></span></a></font></div> <div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=69"><span style="color:#000000"><strong>BiBi</strong></span></a></font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=2"><span style="color:#233591"><strong>lx.lovely</strong></span></a></font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=0" class="gensmall"><span style="color:#1a661a"><strong>Updating </strong></span></a></font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=0"><span style="color:#1a661a"><strong>Updating</strong></span></a></font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=0"><span style="color:#1a661a"><strong>Updating</strong></span></a></font></div> </td><td style="padding: 1px;" class="row1"><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Founder</font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">S-Mod</font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> Designer</font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Quản lý</font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> update </font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> update </font></div><div style="height: 16px; vertical-align:middle;padding-top:2px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> update </font></div></td></tr></tbody></table>


<table id="k2" style="border: 0px solid rgb(255, 255, 255); display: none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214px" height="154px"><tbody><tr valign="top"><td></td><td class="row1" align="left" width="180" height="11px"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif"> Thành viên</font></td><td class="row1" align="left" height="11px"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài gửi</font></td></tr><tr><script>$(document).ready(function(){$(function() {$('<span class="bv" />').load('/g23-group .taitro', {limit: 13}, function() {jQuery(this).hide().appendTo('.nhataitro').fadeIn(1);});return false;});$(function() {$('<span class="bv" />').load('/g23-group .taitrobv', {limit: 13}, function() {jQuery(this).hide().appendTo('.nhataitrobv').fadeIn(1);});return false;});});</script><td></td><td style="padding: 2px;" class="row1" width="150"><div class="nhataitro"><span class="bv" style=""><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/u28"><span style="color:#0914e8"><strong>Chém Gió</strong></span></a></font></div><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/u9"><span style="color:#0914e8"><strong>SinhViênCáBiệt</strong></span></a></font></div><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/u102"><span style="color:#0914e8"><strong>Mon Phong Độ</strong></span></a></font></div><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/u118"><span style="color:#1a661a"><strong>Gió</strong></span></a></font></div><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/u101"><span style="color:#1a661a"><strong>hp27591</strong></span></a></font></div><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/u107"><span style="color:#1a661a"><strong>gjalangpr0</strong></span></a></font></div><div class="taitro"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="/69"><span style="color:#000000"><strong>BiBi-kiss-</strong></span></a></font></div></span></div>  </td><td style="padding: 2px;" class="row1"><div class="nhataitrobv"><span class="bv" style=""><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div><div class="taitrobv"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">…</font></div></span></div></td></tr></tbody></table><table id="k3" style="border: 0px solid rgb(255, 255, 255); display: none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="154px"><tbody><tr valign="top"><td style="padding: 2px;" class="row1" width="146px"><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  <a target="_blank" href=" http://chienthan19.forumvi.com/h9-page "><b>Hỏi Người ấy</b></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  <a target="_blank" href=" http://chienthan19.forumvi.com/h2-page "><b> Chôm Avatar Yahoo </b></a></font><span></span></div><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  <a target="_blank" href=" http://chienthan19.forumvi.com/h4-page "><b> Kết quả xổ số </b></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  <a target="_blank" href=" http://chienthan19.forumvi.com/h5-page "><b>Viết chữ ngược</b></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"> <a target="blank" href=""><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  </a><a target="_blank" href=" http://www.cntt-k3.net/h15-page "><b> Photoshop online </b></a></font> </div><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  <a target="_blank" href=" http://chienthan19.forumvi.com/h6-page "><b>Viết chữ ngang</b></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align: middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/arrow_10.png">  <a target="_blank" href=" http://chienthan19.forumvi.com/h7-page -"><b> Chuyển mã HTML </b></a></font></div></td><td class="row1" style="padding: 2px;"><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;">Click ngay!!</font></div></td></tr></tbody></table><table id="k4" style="border: 0px solid rgb(255, 255, 255); display: none;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214px" height="154px"><tbody><tr valign="top"></tr></tbody></table></div></td>

 
 
 
 
 
</tr></table></td>
</tr>
  <tr><td><div style="overflow: hidden;height:150px;border-top:3px solid #fff;"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%"><tr>
<th colspan="2" style="border: 0px;height: 26px;"><b>Chủ đề được xem nhiều</b></th>
</tr><!-- BEGIN TOPIC -->
            <tr><td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%"><tr>
              <td style="padding: 1px;" class="row4 genmed"><div style="height: 16px;width: 130px;" onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();"><img src="http://i47.servimg.com/u/f47/16/17/21/93/post_n10.gif"> <a class="lengtht" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="padding: 1px;" class="row4 genmed"><div style="height: 16px;width: 70px;float: right;"> <span style="float: right;"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/54/42/i_icon10.gif"></span></div></td>
        </tr></table></td></tr>
            <!-- END TOPIC --></table></div></td></tr></table>
nguồn : CP[center]Yahoo Hỗ Trợ [You must be registered and logged in to see this link.]
Chào Mừng Khách viếng thăm đã đến với 4rum
:000001:
Xem lý lịch thành viên http://www.vn-answer.tk
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

No Comment.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết