You are not connected. Please login or register

 » Forumotion » Share Code » Last Topic »  [FM] Lassttopic cho Punbb với thống kê bài viết đa chức năng

[FM] Lassttopic cho Punbb với thống kê bài viết đa chức năng

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

๖ۣۜTom

avatar
Admintrator
Admintrator
demo :
Ghi chú: Đây là phiên bản đầy đủ của last hiện tại đang sử dụng viết bởi Notme

Chức năng:
Hoạt động trên hầu hết các trình duyệt.
Tooltip hiển thị thông tin chi tiết của chủ đề:
Tiêu đề
Người tạo chủ đề
Người gửi cuối
Thời gian gửi
Tên chuyên mục
Lượt xem
Lượt trả lời

Chức năng tab thông tin giống vbb
Tooltip đẹp màu trắng
lấy thông tin nhanh hơn last trước rất nhiều
Chỉ phù hợp với punbb


Hướng dẫn:
- recent_topic Thay bằng :
Code:
<style type="text/css">
    th, td, p {
        font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
    }
    /* Style cho menu tabs */
    div.TabView div.Tabs {
        overflow: hidden;
    }
    div.Tabs {
        background: #664632 url(http://uhm.vn/forum/images/2011/tcatm.gif) repeat;
color: #666;
font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
height:23px;
}
    }
    div.TabView div.Tabs: hover, {
        overflow: hidden;
    }
    div.TabView div.Tabs a, div.TabView div.Tabs a:hover {
        float: left;
        display: block;
        background-color:#;
        text-align: center;
        padding: 4px 6px;
        vertical-align: middle;
        /* đường viền quanh tabs menu */
        text-decoration: none;
        font-family: Tahoma;
        font-size: 11px;
        color: #000000;
    }
    div.TabView div.Tabs a.Active {
border-bottom: solid 1px #fff;
        color: Blue;
        font-size: 11px;
        font-weight: bold;
        color: #fff;
  background:#fff;
    }
  div.TabView div.Tabs a{
  border-bottom: solid 1px #E0E0E0;
  }
    /* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */
    div.TabView {
        clear: both;
        border: 0px solid #ffffff;
        overflow: hidden;
        /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */
    }
    div.TabView div.Pages div.Page {
        height: 100%;
        padding-top: 2px;
  padding-bottom: 0px;
  padding-left: 9px;
  padding-right: 9px;
        border: 0px solid #b4d0f3;
        overflow: hidden;
        background-color:#fff;
        /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */
    }
</style><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">
 
  <div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);"><font color="black">Bài Viết Mới</font></a><a href="javascript:tabview_switch('TabView', 2);" class=""><font color="black">Teen News</font></a><a href="javascript:tabview_switch('TabView', 3);" class=""><font color="black">Công nghệ News</font></a><a href="javascript:tabview_switch('TabView', 4);" class=""><font color="black">Forumotion</font></a><a id="FMviloadimg" style="float: right; padding-top: 5px; padding-right: 10px; padding-bottom: 5px; padding-left: 10px; display: none; " href="javascript:tabview_switch('TabView', 5);" class="">[Đang Tải....]</a><a href="javascript:tabview_switch('TabView', 6);" class=""><font color="Blue">Thống kê</font></a><ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div>
 
   
    <div style="height:293px; width:100%" class="Pages">


<div class="Page" style="height: 291px; display: none; ">
  <div style="display:none" class="dulieulast"></div>
  <div style="display:none" class="dulieulast2"></div>
<!-- BEGIN classical_row -->

      <!-- BEGIN recent_topic_row -->
<p width="100%" class="newtopic">
  <span style="float:left" class="topicstatus">• </span><span class="lengtht" id="tieude" onmouseover="show_tooltip(this,$(this).parent().find('.dulieu2').html(),'Thông Tin Bài Viết');"><a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE} </a></span>
 <span style="display:none" class="dulieu2"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/loadin10.gif" /> Đang tải dữ liệu....</span>
      <!-- BEGIN switch_poster -->
  <span class="username"><a id="tacgia" style="float:right" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a></span>
      <!-- END switch_poster -->
  <span class="thoigian" style="display:none">{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</span>
      <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
      {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
      <!-- END switch_poster_guest -->

     
     
  </p>
      <!-- END recent_topic_row -->

<!-- END classical_row -->
</div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
 $(function () {
 
    $(".dulieulast").load('/search?search_keywords=&search_author=* .table .statused tr:lt(16)', function () {
        var i;
        for (i = 0; i < 16; i++) {
            $(".newtopic:eq(" + i + ")").find(".dulieu2").html('<span>  </span><b>' + $(".newtopic:eq(" + i + ")").find("#tieude").text() + '  </b><hr>Tác giả : <b>' + $(".dulieulast tr:eq(" + i + ")").find(".tcl a[href^='/u']").text() + '</b><br>Trạng Thái : ' + $(".dulieulast tr:eq(" + i + ")").find(".tcl .status img").attr("alt") + '<br>Thuộc Chuyên Mục : ' + $(".dulieulast tr:eq(" + i + ")").find(".tc2").text() + '<br>Trả lời  : ' + $(".dulieulast tr:eq(" + i + ")").find(".tc3:first").text() + '<br>Lượt Xem : ' + $(".dulieulast tr:eq(" + i + ")").find(".tc3:last").text() + '<hr>Người Gửi Cuối : <b>' + $(".newtopic:eq(" + i + ")").find("#tacgia").text() + '</b><br>Vào Lúc : ' + $(".newtopic:eq(" + i + ")").find(".thoigian").text());

        }

    });
    $(".Pages .Page:first").fadeIn(1);
});

//]]>
</script>
  <div class="Page" style="height: 294px; display: none; "><table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody></tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td colspan="3" style="border-top: 0px none; padding: 2px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td align="left" width="100%"><div class="ha1" style="height: 18px;width: 100%;"></div></td><td align="left" width="100%"><div class="ha2" style="height: 18px;width: 110px;"></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div>

<div class="Page" style="height: 294px; display: none; "><table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody></tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td colspan="3" style="border-top: 0px none; padding: 2px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td align="left" width="100%"><div class="tintuc1" style="height: 18px;width: 100%;"></div></td><td align="left" width="100%"><div class="tintuc2" style="height: 18px;width: 110px;"></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div>

<div class="Page" style="height: 294px; display: none; "><table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody></tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td colspan="3" style="border-top: 0px none; padding: 2px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td align="left" width="100%"><div class="hu1" style="height: 18px;width: 100%;"></div></td><td align="left" width="100%"><div class="hu2" style="height: 18px;width: 110px;"></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div>
<div class="Page" style="height: 294px; display: none; "><table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody></tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td colspan="3" style="border-top: 0px none; padding: 2px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td align="left" width="100%"><div class="hu1" style="height: 18px;width: 100%;"></div></td><td align="left" width="100%"><div class="hu2" style="height: 18px;width: 110px;"></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div>

<div style="width:auto;visibility:hidden;padding:5px"
class="select" id="hienhinh">
 
</div>


<!--</div>
mod_statistics
Code:
-->
<div class="Page" style="height: 294px; display: block; ">

 
      {TOTAL_USERS}<br />{NEWEST_USER}<br /><br />
      {TOTAL_POSTS} {TOTAL_TOPICS}<br />
 
</div>
<script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script>
</div>
vào over_header xóa đoạn
Code:
<div id="{ID_LEFT}">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
thêm vào sau
Code:
{JAVASCRIPT}
trong index_body code
Code:
<div class="main" id="chan"><div class="main-head"><div  style="float:left" ><h1 class="page-title">Bài gửi mới nhất </h1></div></div>
 
    <div id="lastxong"> <!-- BEGIN giefmod_index1 -->{giefmod_index1.MODVAR}<!-- END giefmod_index1 --></div>

  </div>
tạo 1 script mới để inthe hompage
Code:
var _0x8c03=["\x61\x70\x70\x56\x65\x72\x73\x69\x6F\x6E","\x61\x6C\x6C","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64","\x6C\x61\x79\x65\x72\x73","\x64\x6F\x63\x75\x6D\x65\x6E\x74","\x6F\x70\x65\x6E\x65\x72","\x73\x74\x79\x6C\x65","\x64\x69\x73\x70\x6C\x61\x79","\x62\x6C\x6F\x63\x6B","\x6E\x6F\x6E\x65","\x74\x6F\x6F\x6C\x74\x69\x70","\x64\x69\x76","\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74","\x69\x64","\x73\x65\x74\x41\x74\x74\x72\x69\x62\x75\x74\x65","\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64","\x62\x6F\x64\x79","\x7A\x49\x6E\x64\x65\x78","\x70\x6F\x73\x69\x74\x69\x6F\x6E","\x61\x62\x73\x6F\x6C\x75\x74\x65","\x3C\x74\x61\x62\x6C\x65\x20\x62\x6F\x72\x64\x65\x72\x3D\x22\x30\x22\x20\x63\x65\x6C\x6C\x73\x70\x61\x63\x69\x6E\x67\x3D\x22\x31\x22\x20\x63\x65\x6C\x6C\x70\x61\x64\x64\x69\x6E\x67\x3D\x22\x30\x22\x3E\x3C\x74\x72\x3E\x3C\x74\x64\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x68\x65\x61\x64\x65\x72\x22\x3E","\x3C\x2F\x74\x64\x3E\x3C\x2F\x74\x72\x3E\x3C\x74\x72\x3E\x3C\x74\x64\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x6E\x6F\x69\x64\x75\x6E\x67\x22\x3E","\x3C\x2F\x74\x64\x3E\x3C\x2F\x74\x72\x3E\x3C\x2F\x74\x61\x62\x6C\x65\x3E","\x3C\x73\x70\x61\x6E\x3E","\x3C\x2F\x73\x70\x61\x6E\x3E","\x69\x6E\x6E\x65\x72\x48\x54\x4D\x4C","\x76\x69\x73\x69\x62\x69\x6C\x69\x74\x79","\x76\x69\x73\x69\x62\x6C\x65","\x6F\x6E\x6D\x6F\x75\x73\x65\x6D\x6F\x76\x65","\x6F\x6E\x6D\x6F\x75\x73\x65\x6F\x75\x74","\x68\x69\x64\x64\x65\x6E","\x74\x69\x74\x6C\x65","","\x63\x6F\x6D\x70\x61\x74\x4D\x6F\x64\x65","\x42\x61\x63\x6B\x43\x6F\x6D\x70\x61\x74","\x64\x6F\x63\x75\x6D\x65\x6E\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74","\x70\x61\x67\x65\x58","\x63\x6C\x69\x65\x6E\x74\x58","\x73\x63\x72\x6F\x6C\x6C\x4C\x65\x66\x74","\x70\x61\x67\x65\x59","\x63\x6C\x69\x65\x6E\x74\x59","\x73\x63\x72\x6F\x6C\x6C\x54\x6F\x70","\x63\x6C\x69\x65\x6E\x74\x57\x69\x64\x74\x68","\x69\x6E\x6E\x65\x72\x57\x69\x64\x74\x68","\x63\x6C\x69\x65\x6E\x74\x48\x65\x69\x67\x68\x74","\x69\x6E\x6E\x65\x72\x48\x65\x69\x67\x68\x74","\x6F\x66\x66\x73\x65\x74\x57\x69\x64\x74\x68","\x6C\x65\x66\x74","\x70\x78","\x70\x61\x67\x65\x58\x4F\x66\x66\x73\x65\x74","\x35\x70\x78","\x6F\x66\x66\x73\x65\x74\x48\x65\x69\x67\x68\x74","\x74\x6F\x70","\x70\x61\x67\x65\x59\x4F\x66\x66\x73\x65\x74"];var versionMinor=parseFloat(navigator[_0x8c03[0]]);var versionMajor=parseInt(versionMinor);var IE=document[_0x8c03[1]]&&!window[_0x8c03[2]]&&versionMajor<7;var IE7=document[_0x8c03[1]]&&!window[_0x8c03[2]]&&versionMajor>=7;var OP=window[_0x8c03[2]];var FF=document[_0x8c03[3]];var NS=document[_0x8c03[4]];function get_item(a,b){if(IE){return(b)?window[_0x8c03[6]][_0x8c03[5]][_0x8c03[1]][a]:document[_0x8c03[1]][a]}else{if(FF){return(b)?window[_0x8c03[6]][_0x8c03[5]][_0x8c03[3]](a):document[_0x8c03[3]](a)}else{if(NS){return(b)?window[_0x8c03[6]][_0x8c03[5]][_0x8c03[4]][a]:document[_0x8c03[4]][a]}}}};function change_display(a,b,c){if(IE){element=(c==true)?window[_0x8c03[6]][_0x8c03[5]][_0x8c03[1]][a][_0x8c03[7]]:document[_0x8c03[1]][a][_0x8c03[7]]}else{if(FF){element=(c==true)?window[_0x8c03[6]][_0x8c03[5]][_0x8c03[3]](a)[_0x8c03[7]]:document[_0x8c03[3]](a)[_0x8c03[7]]}else{if(NS){element=(c==true)?window[_0x8c03[6]][_0x8c03[5]][_0x8c03[4]][a]:document[_0x8c03[4]][a]}}};element[_0x8c03[8]]=b};function reverse_display(a,b){element=get_item(a);if(!element){return false};var c=(element[_0x8c03[7]][_0x8c03[8]]!=_0x8c03[9])?_0x8c03[9]:_0x8c03[10];change_display(a,c,b)};var current_tooltip;function show_tooltip(a,b,c,d){var e=get_item(_0x8c03[11]);if(!e){var e=document[_0x8c03[13]](_0x8c03[12]);e[_0x8c03[15]](_0x8c03[14],_0x8c03[11]);document[_0x8c03[17]][_0x8c03[16]](e)};e[_0x8c03[7]][_0x8c03[18]]=100;e[_0x8c03[7]][_0x8c03[19]]=_0x8c03[20];if(c){b=_0x8c03[21]+c+_0x8c03[22]+b+_0x8c03[23]}else{b=_0x8c03[24]+b+_0x8c03[25]};e[_0x8c03[26]]=b;e[_0x8c03[7]][_0x8c03[27]]=_0x8c03[28];a[_0x8c03[29]]=move_tooltip;a[_0x8c03[30]]=function(){e[_0x8c03[7]][_0x8c03[27]]=_0x8c03[31]};a[_0x8c03[32]]=_0x8c03[33]};var offsetxpoint=20;var offsetypoint=5;var real_body=(document[_0x8c03[34]]&&document[_0x8c03[34]]!=_0x8c03[35])?document[_0x8c03[36]]:document[_0x8c03[17]];real_body=(document[_0x8c03[36]])?document[_0x8c03[36]]:document[_0x8c03[17]];function move_tooltip(a){var b=(!IE)?a[_0x8c03[37]]:event[_0x8c03[38]]+real_body[_0x8c03[39]];var c=(!IE)?a[_0x8c03[40]]:event[_0x8c03[41]]+real_body[_0x8c03[42]];var d=IE&&!window[_0x8c03[2]]?real_body[_0x8c03[43]]-event[_0x8c03[38]]-offsetxpoint:window[_0x8c03[44]]-a[_0x8c03[38]]-offsetxpoint-20;var e=IE&&!window[_0x8c03[2]]?real_body[_0x8c03[45]]-event[_0x8c03[41]]-offsetypoint:window[_0x8c03[46]]-a[_0x8c03[41]]-offsetypoint-20;var f=(offsetxpoint<0)?offsetxpoint*(-1):-1000;current_tooltip=get_item(_0x8c03[11]);if(d<current_tooltip[_0x8c03[47]]){current_tooltip[_0x8c03[7]][_0x8c03[48]]=IE?real_body[_0x8c03[39]]+event[_0x8c03[38]]-current_tooltip[_0x8c03[47]]+_0x8c03[49]:window[_0x8c03[50]]+a[_0x8c03[38]]-current_tooltip[_0x8c03[47]]+_0x8c03[49]}else{if(b<f){current_tooltip[_0x8c03[7]][_0x8c03[48]]=_0x8c03[51]}else{current_tooltip[_0x8c03[7]][_0x8c03[48]]=b+offsetxpoint+_0x8c03[49]}};if(e<current_tooltip[_0x8c03[52]]){current_tooltip[_0x8c03[7]][_0x8c03[53]]=IE?real_body[_0x8c03[42]]+event[_0x8c03[41]]-current_tooltip[_0x8c03[52]]-offsetypoint+_0x8c03[49]:window[_0x8c03[54]]+a[_0x8c03[41]]-current_tooltip[_0x8c03[52]]-offsetypoint+_0x8c03[49]}else{current_tooltip[_0x8c03[7]][_0x8c03[53]]=c+offsetypoint+_0x8c03[49]}};eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('l k(a,b){8(a,b)}l 8(a,b){1 c=v.u(a);1 d=c.4;6(d.3!="s")d=d.5;1 e=d.4;1 f=0;j 7(e.q=="A"){f++;e.t="n:k(\'"+a+"\', "+f+");";e.3=f==b?"o":"";e.p()}6(e=e.5);1 g=c.4;6(g.3!="r")g=g.5;1 h=g.4;1 f=0;j 7(h.3=="m"){f++;7(g.i)h.9.w=g.i-2+"x";h.9.y=f==b?"z":"B"}6(h=h.5)};',38,38,'|var||className|firstChild|nextSibling|while|if|tabview_aux|style|||||||||offsetHeight|do|tabview_switch|function|Page|javascript|Active|blur|tagName|Pages|Tabs|href|getElementById|document|height|px|display|block||none'.split('|'),0,{}));
$(function () {
    $("div.Tabs a").click(function () {
        $("#FMviloadimg").show();
        if ($(this).text() == "Teen News") {
            $(".ha1").load("/f72-forum .tabmoi1:lt(16)", {
                limit: 15
            }, function () {
                $(".ha2").load("/f72-forum .tabmoi2:lt(16)", {
                    limit: 15
                }, function () {});
                $("#FMviloadimg").hide()
            })
        } else if ($(this).text() == "Công nghệ News") {
            $(".tintuc1").load("/f96-forum .tabmoi1:lt(16)", {
                limit: 15
            }, function () {
                $(".tintuc2").load("/f96-forum .tabmoi2:lt(16)", {
                    limit: 15
                }, function () {});
                $("#FMviloadimg").hide()
            })
        } else if ($(this).text() == "Forumotion") {
            $(".hu1").load("/f24-forum .tabmoi1:lt(16)", {
                limit: 15
            }, function () {
                $(".hu2").load("/f24-forum .tabmoi2:lt(16)", {
                    limit: 15
                }, function () {});
                $("#FMviloadimg").hide()
            })
        } else if ($(this).text() == "Bài Viết Mới" || $(this).text() == "Thống kê") {
            $("#FMviloadimg").hide()
        }
    })
});
Đoạn cuối bạn chỉnh sửa cho phù hợp có chức năng tab
CSS
Code:
#tooltip{
  padding:0;
  max-width:50% !important;
  color:#000;
  border:1px solid #ddd;
  background-color:#fff;
  font-size:12px}
* html #tooltip{width:30%}
#tooltip hr{
  border:1px solid #ddd;}
#tooltip ul{padding:0 0 0 20px}
#tooltip dl{clear:both;position:relative;margin-bottom:10px}
#tooltip dt{float:left;border:medium none;padding-top:3px;width:50%}
#tooltip dd{margin-left:50%;padding-left:5px;vertical-align:top}
#tooltip .header{margin:0;
  padding: 4px;
  background: #fff url(http://uhm.vn/forum/images/2011/tcatm.gif) repeat;
color: #666;
font: bold 12px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
border-bottom: solid 1px #E0E0E0;
}
#tooltip .noidung{
  padding:2px;
  line-height:18px;
}
sắp xếp widgets

Chú ý: Bạn có thể thay CSS tooltip theo ý thích của ๖๖ۣۜMình.Viết bởi notme - [You must be registered and logged in to see this link.][center]Yahoo Hỗ Trợ [You must be registered and logged in to see this link.]
Chào Mừng Khách viếng thăm đã đến với 4rum
:000001:
Xem lý lịch thành viên http://www.vn-answer.tk
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

No Comment.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết