You are not connected. Please login or register

 » Forumotion » Skin forumotion » skin Invision » [Skin] Chinh phục mới

[Skin] Chinh phục mới

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Khách vi


Khách viếng thăm
THÔNG TIN SKIN
*Demo: https://i.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/cp13910.png
*Phiên bản: Invision
*Thiết kế: handsomevip007 - A14 Tôi yêu
*Tính năng, giao diện:
-Vài mod linh tinh
-Vote không chuyển trang
-CSS hóa Button bằng CSS3
-Box con chia 2 cột từ động
-Khung Trả lời nhanh tương đối đẹp
-Chatbox mặc định tương đối đẹp
-Last topic ngang Invision
-Bộ gõ tiếng Việt
-Bảng đăng nhập không chuyển trang
-Khung CODE, QUOTE, SPOILER tương đối đẹp ;p
...
Bước 1: Chọn Skin Invision mặc định | ACp>>Display>>Quản lý giao diện>>Choose a theme>>Chọn Invision.

Bước 2: Chèn vào CSS | ACp>>Display>>Colors>>CSS
:hide

Bước 3: Tạo lần lượt các Widget theo thứ tự có nội dung như sau
*Wiget name : Đồ chơi
*Use a table type : Không
*Widget title : (bỏ trống)
*Widget source:
Code:
<script type="text/javascript" src="/h8-mudim-0.8-r142.js"></script>
<script src="/h5-smoothscroll.js"></script><div id="scroll">
 <a href="#submenu"><strong>△</strong></a><br/><br/>
 <a href="#gfooter"><strong>▽</strong></a>
</div>
Trong code trên có script bộ gõ và smoothscroll các bạn thay lại cho phù hợp.

*Wiget name : Đăng nhập
*Use a table type : Có
*Widget title : Đăng nhập
*Widget source:
Code:
<style>
#userlinks{display:none}
#ipbwrapper {padding-top:203px!important}
</style>
<!-- login form -->
<form class="CPlogin" action="/login.forum" method="post" name="form_login">
<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
<tr>
<td style="white-space: nowrap;"><label><span class="smallfont"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/12/24/45/65/user-s10.png"/></span></label></td>
<td> <input placeholder="Tên đăng nhập" class="post" type="text" size="20" name="username" /></td>
<td nowrap="nowrap"><label><span class="smallfont">Ghi nhớ</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" checked="checked" /></label>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="gensmall"><label><span class="smallfont"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/12/24/45/65/lock-i10.png"/></span></label></td>
<td> <input placeholder="Mật khẩu" class="post" type="password" size="20" name="password" /></td>
<td nowrap="nowrap"><input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập">
<br>
</td></tr>
</table>
<script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script>
</form>
<center><a href="/profile?mode=sendpassword" target="_blank">Quên mật khẩu?</a> | <a href="/register" target="_blank">Đăng kí</a></center>
*Wiget name : FastMenu
*Use a table type : Không
*Widget title : (Để trống)
*Widget source:
Code:
<div id="FMenu">
 <a href="http://diendan..info/t713-topic" title="Nội quy Chinh phục"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/12/24/45/65/attent10.png"></a>
 <a href="http://diendan..info/t7681-topic" title="Những câu hỏi thường gặp"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/12/24/45/65/help-i10.png"></a>
 <a href="http://diendan..info/#C5" title="Thắc mắc, cần giúp đỡ"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/12/24/45/65/help-i11.png"/></a>
 <a href="http://diendan..info/#C4" title="Chia sẻ code, TUT"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/12/24/45/65/help-i12.png"/></a>
 <a href="http://www.facebook.com/forumvi" title="FMVN trên Facebook" target="_blank"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/12/24/45/65/81267910.png" height="50" /></a>
</div>
<a class="cp7color" href="http://diendan..info/t713-topic" title="Những bài viết có tiêu đề dạng như - không nêu bật được nội dung chứa những từ như help, cứu, pro, khẩn cấp ... dạng như help, cứu với, giúp em với, ai pro giúp em với v.v... chỉ đề cập đến khía cạnh nói chung mà chưa nêu được nội dung câu hỏi dạng như Về css, về template, về tin nhắn v.v... Bài viết như thế sẽ vào thùng rác mà không cần báo trước. Nếu các bạn tái phạm nhiều lần sẽ bị cảnh cáo hạ từng bậc cờ." >Bài viết không rõ tiêu đề sẽ vào thùng rác</a>

Bước 4: Vào ACp>>Modules>>Portal & Widgets>>Forum widgets management
Đặt Widget như hình https://i.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/cp13810.png
Bấm chấp nhận

Bước 5: Vào ACp>>Modules>>HTML & JAVASCRIPT>>Javascript codes management>>Create a new javascript
*Tile: Topic-Js
*Placement : In the topics
*Javascript Code:
Code:
//Professional like/dislike bar. Copyright ©️ 2011 by Dion Designs. All Rights Reserved.
$(function () {
    $('#main-content').prepend('<style type="text/css">ul.post-info li.ddvote{height:20px;line-height:20px;background:#;font-size:12px;font-weight:bold;}</style>');
    var x = $('.vote').get();
    for (i = x.length - 1; i >= 0; i--) {
        var plus = '0';
        var minus = '0';
        var vplus = '<img style="position:relative;top:-3px;margin-right:3px" title="Like" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/43/09/69/like_n10.png" />';
        var vminus = '<img style="margin:0px 3px 0px 10px" title="Dislike" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/43/09/69/dislik11.png" />';
        var y = $(x[i]).find('.vote-button a').get();
        for (j = 0; j < y.length; j++) {
            if (y[j].innerHTML == '+') {
                vplus = '<a href="' + y[j].href + '" alt="plus"><img style="position:relative;top:-3px;margin-right:3px" title="Like" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/43/09/69/like_b10.png" /></a>';
            } else if (y[j].innerHTML == '-') {
                vminus = '<a href="' + y[j].href + '" alt="mplus"><img style="margin:0px 3px 0px 10px" title="Dislike" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/43/09/69/dislik10.png" /></a>';
            }
        }
        var y = $(x[i]).find('.vote-bar')[0];
        if (y) {
            var z = y.title.split(' ');
            var pct = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
            var num = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
            plus = String(Math.round(num * pct));
            minus = String(num - plus);
        }
        $(x[i].parentNode.previousSibling.childNodes[0]).prepend('<li class="ddvote"> ' + vplus + '<span class="plus">' + plus + '</span>' + vminus + '<span class="mplus">' + minus + ' </span></li>');
        x[i].parentNode.removeChild(x[i]);
    }
var vietnam = 'Được Viết Bởi Notme - Fmvi group. Vui lòng không xóa dòng này';
var english= 'Copyright ©️ 2011 by Notme - Fmvi group.Do not delete It.';
    var z = $('.ddvote a').get();
    for (g = 0; g < z.length; g++) {
        $(".ddvote a:eq(" + g + ")").attr("target", "vote" + g);
        $(".ddvote a:eq(" + g + ")").after('<iframe name="vote' + g + '" style="display:none"></iframe>');
        $(".ddvote a:eq(" + g + ")").click(function () {
var a = $(this).attr("alt");
$(this).parent().find('.' + a).html(Number($(this).parent().find('.' + a).html()) + 1);
 
if ( a == 'plus'){
$(this).next().next().next().replaceWith('<img style="margin:0px 3px 0px 10px" title="Dislike" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/43/09/69/dislik11.png" />');
$(this).replaceWith('<img style="position:relative;top:-3px;margin-right:3px" title="Like" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/43/09/69/like_n10.png" />');
}else{
$(this).prev().prev().prev().replaceWith('<img style="position:relative;top:-3px;margin-right:3px" title="Like" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/43/09/69/like_n10.png" />');
$(this).replaceWith('<img style="margin:0px 3px 0px 10px" title="Dislike" src="http://i43.servimg.com/u/f43/17/43/09/69/dislik11.png" />');
}
      });     
    }
});
//Chọn nội dung CODE
function selectCode(a)
{
  // Get ID of code block
  var e = a.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('CODE')[0];
    // Not IE
  if (window.getSelection)
  {
      var s = window.getSelection();
      // Safari
      if (s.setBaseAndExtent)
      {
        s.setBaseAndExtent(e, 0, e, e.innerText.length - 1);
      }
      // Firefox and Opera
      else
      {
        // workaround for bug # 42885
        if (window.opera && e.innerHTML.substring(e.innerHTML.length - 4) == '<BR>')
        {
            e.innerHTML = e.innerHTML + ' ';
        }
        var r = document.createRange();
        r.selectNodeContents(e);
        s.removeAllRanges();
        s.addRange(r);
      }
  }
  // Some older browsers
  else if (document.getSelection)
  {
      var s = document.getSelection();
      var r = document.createRange();
      r.selectNodeContents(e);
      s.removeAllRanges();
      s.addRange(r);
  }
  // IE
  else if (document.selection)
  {
      var r = document.body.createTextRange();
      r.moveToElementText(e);
      r.select();
  }
}
if(text){}else{ var text = 'Selecionar todos';}
Bảng color tham khảo (có thể tùy chỉnh theo ý bạn)
https://i.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/cp14010.png

*SỬA LỖI
-Lỗi khung quickreply chèn thêm vào CSS
Code:
.qreply{border:0!important}
nguồn IFC

Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

avatar

Bài gửi on Sat Feb 16, 2013 12:52 pm by FA la tao

<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết