You are not connected. Please login or register

 » Forumotion » HTML » Trang chủ » [Code]trang chủ đơn giản , đẹp

[Code]trang chủ đơn giản , đẹp

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

๖ۣۜTom

avatar
Admintrator
Admintrator
Code:
<script>
var txt="»——(¯`*ClubA3.TK*´¯)——«";
var espera=300;
var refresco=null;
function rotulo_title() {
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);
refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);
}
rotulo_title();
</script>

<link rel="icon" href="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" type="ktc" />
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="google-site-verification" content="uptm6aF03ppqi0OXossIAPSUxhDdbwy5fbvxaaW8DzY">
<script type="text/javascript">if (self != top) top.location.replace(self.location)</script>
 
 
<meta name="alexaVerifyID" content="G4OmwjWPZi6QTU1iUqlWwIjumKQ">
<!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" -->
 
<title></title>
 
<!-- InstanceEndEditable -->
 
<style type="text/css">
 
<!--
 
body {
 
  background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg1011.jpg);
 
  background-repeat: repeat-x;
 
  margin-left: 0px;
 
  margin-top: 0px;
 
  margin-right: 0px;
 
  margin-bottom: 0px;
 
  background-color: #000000;
 
}
 
.font {  font-family: tahoma;
 
  font-size: 14px;
 
  color: #666666;
 
  text-decoration: none;
 
}
 
.font13 {  font-family: tahoma;
 
  font-size: 13px;
 
  color: #666666;
 
  text-decoration: none;
 
}
 
-->
 
</style>
 
<!-- InstanceBeginEditable name="head" -->
 
<style type="text/css">
 
<!--
 
.style8 {font-: bold; color: #000099;}
 
.style9 {color: #333399}
 
-->
 
.header {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #CCCCCC;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  height: 391px;
  width: 1000px;
}
.main {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #999999;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat-y;
}
.font2 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
 
.footer {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
}
.footer2 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 13px;
  color: #CCCCCC;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat;
}
.footer3 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
}
.font_header {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.font1 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  color: #CC00FF;
  text-decoration: none;
  font-: bold;
  margin-left: 15px;
  padding-left: 15px;
}
 
.font_header a{
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.font4 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 10px;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
 
.font_header a:hover{
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FF00FF;
  text-decoration: none;
}.boder_duoi {
  border-bottom-width: thin;
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-color: #CCCCCC;
}
.gioithieu {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  margin-left: 25px;
  padding-left: 25px;
  margin-top: 4px;
  padding-top: 4px;
  margin-right: 2px;
  padding-right: 2px;
}
 
</style>
 
<!-- InstanceEndEditable -->
 
</head>
 
 
<body><div align="center">
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="header">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
 
 
    <tbody><tr>
 
      <td height="63" colspan="4" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 
        <!--DWLayoutTable-->
 
        <tbody><tr>
 
          <td width="62" height=""></td>
 
          <td width="290"></td>
 
          <td width="21"></td>
 
          <td width="260" rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font_header"><div align="center"><a href="
/forum" target="_blank"><b><font size="2">"•´`•.(`•.¸ Trang Chủ ¸.•´).•´`•"
<font></font></font></b></a></div></td>
 
       
 
 
 
 
          <td width="67"> </td>
 
        </tr>
 
        <tr>
 
          <td height="40"></td>
 
          <td rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font1"><a href="http://cluba3.forumotion.com/register" target="_blank"><b>.:. Đăng Kí Thành Viên ClubA3.forumotion.com .:.</b></a></td>

 
 
          <td></td>
 
 
          <td></td>
 
        </tr>
 
        <tr>
 
          <td height="7"></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
        </tr>
 
      </tbody></table></td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td width="56" height="17"></td>
 
      <td width="515"></td>
 
 
 
      <td width="374"></td>
 
      <td width="55"></td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td height="3"></td>
 
      <td rowspan="2" align="left" valign="top" class="gioithieu"><!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" -->
 
        <table width="477" height="280" border="0">
 
          <caption>
 
            <span class="style8"><font size="2">.:. Thông Tin Về Diễn Đàn.:. </font></span>
 
          </caption>
 
          <tbody><tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2">• Diễn Đàn • :</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://cluba3.forumotion.com/forum" target="_blank"> Click Để Vào</a></font></span></td>
 
          </tr>

<tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2">• Nghe Nhạc Rap :</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://cluba3.forumotion.com/h7-page" target="_blank"> Click Để Vào </font></span></td>
 
          </tr>
 <tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2">•Ảnh Member CubA3.forumotion.com  :</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://cluba3.forumotion.com/h8-page" target="_blank"> Click Để Vào </font></span></td>
 
          </tr>
 
          <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2">• Mục đích hoạt động :</font></span></td>
 
            <td><span class="style9"><font size="2">Gia Đình A3 , Thành Viên Hải Phòng Giao Lưu - Giải Trí</font> </span></td>
 
          </tr>
 
 
          <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2">• Ngày hoạt động :</font></span></td>
 
<td><font size="2">18/04/2012</font></td>
 
          </tr>
 
 
          <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2">• Phát triển bởi :</font></span></td>
 
            <td><font size="2">™¤©Vũ Văn Trọng©¤™</font></td>
 
          </tr>
 
 <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2">• Liên Hệ Hỗ Trợ :</font></span></td>

 <td>
<p>

    <a href="ymsgr:sendIM?bunrausaudenco"><img border="1"
src="http://presence.msg.yahoo.com/online?u=bunrausaudenco&m=g&t=14&l=us"><span style="font-size: 18px; line-height: normal">
 
 
 </td>
 
     
 
          </tr>
 
   
 
          <tr>
 
         
 
          </tr>
 
          <tr>
 
 
        </tr></tbody></table>
 
      <!-- InstanceEndEditable --></td>
 
      <td></td>
 
      <td></td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td height="308"></td>
 
      <td align="center" valign="top">
 
 <center><font color="green"><b>—»™Lời Ngỏ™«—</b></font></center>

<p><font color="blue"><b>Xin Chào Các Bạn !<br><br>
Chào mừng các bạn đến với Forum ClubA3.forumotion.com- Mái Nhà Tình Bạn.<br>

<br>4Rum ClubA3.TK ra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ
cùng nhau học hỏi, thư giãn và hơn thế nữa là mang tất cả thành Viên Hải Phòng đến gần nhau hơn.<br>

<br>4Rum ClubA3.forumotion.com - nơi tình bạn được vinh danh.<br>

<br>Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ...</b>
<br><br>
  <font color="green">.:. Music .:.</font><br>


<object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMS8xNC8wLzMvInagaMEMDNhNzZjMTkxYjJjMWNkOTIzZTdkNDkyNmYzODBjMjAdUngWeBXAzfETDsm5nIFRo4WeBdUngdaSBHaWFdUngfE5ndXnhdUng4VdUngIEjhdUngqNpIFBoWeB25nfHwy" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMS8xNC8wLzMvInagaMEMDNhNzZjMTkxYjJjMWNkOTIzZTdkNDkyNmYzODBjMjAdUngWeBXAzfETDsm5nIFRo4WeBdUngdaSBHaWFdUngfE5ndXnhdUng4VdUngIEjhdUngqNpIFBoWeB25nfHwy" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />

 
</p></td>
 
      <td></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
 

</div><div align="center">
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
      <td width="1000" height="14"></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
 
</div><div align="center">
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer2">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
        <td width="1000" height="35" align="center" valign="bottom" class="font4"><font color="#FF007B" size="2"><b>»——(¯`*ClubA3.forumotion.com - Gia Đình A3*´¯)——«<a href="http://cluba3.tk" target="_blank"></a></b></font></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
 
 

</div><div align="center">

 
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer3">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
      <td width="1000" height="40"></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
</div>

 <h1><center><font face="Times New Roman"><SCRIPT>
farbbibliothek = new Array();
farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");
farbbibliothek[1] = new Array("#00FF00","#000000","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[2] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[3] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");
farbbibliothek[4] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","#000000","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");
farbbibliothek[5] = new Array("#000000","#000000","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","#FFFFFF");
farbbibliothek[6] = new Array("#0000FF","#FFFF00");
farben = farbbibliothek[4];
function farbschrift()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.all["a"+i].style.color=farben[i];
}
farbverlauf();
}
function string2array(text)
{
Buchstabe = new Array();
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
k=0;
while(k<=text.length)
{
Buchstabe[k] = text.charAt(k);
k++;
}
}
function divserzeugen()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.write("<span id='a"+i+"' class='a"+i+"'>"+Buchstabe[i] + "</span>");
}
farbschrift();
}
var a=1;
function farbverlauf()
{
for(var i=0 ; i<farben.length; i++)
{
farben[i-1]=farben[i];
}
farben[farben.length-1]=farben[-1];
 
setTimeout("farbschrift()",30);
}
//
var farbsatz=1;
function farbtauscher()
{
farben = farbbibliothek[farbsatz];
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001));
}
setInterval("farbtauscher()",5000);
text= "»——(¯`*ClubA3.TK gia đình A3.*´¯)——« "; //h
string2array(text);
divserzeugen();
[You must be registered and logged in to see this link.]
</SCRIPT></font></center></h1>
<font color="black"><a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"> </a></font>
nguồn maikhongquen.com
demo : [You must be registered and logged in to see this link.][center]Yahoo Hỗ Trợ [You must be registered and logged in to see this link.]
Chào Mừng Khách viếng thăm đã đến với 4rum
:000001:
Xem lý lịch thành viên http://www.vn-answer.tk
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

No Comment.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết