You are not connected. Please login or register

 » Forumotion » Share Code » Tổng hợp » [hot] thêm mục thành viên mới trên toppostter

[hot] thêm mục thành viên mới trên toppostter

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

๖ۣۜTom

avatar
Admintrator
Admintrator

Hướng dẫn:


1. thay codes trong top posters
Spoiler:
- tìm trong mod_top_poster:
Code:
document.getElementById("poster3").style.display = (value == "poster3") ? "block" : "none";
thêm vào dưới nó:
Code:
document.getElementById("newmem").style.display = (value == "newmem") ? "block" : "none";
- tìm tiếp :
Code:
<option value="poster3">Top Poster Tháng</option>
thêm vào dưới :
Code:
<option value="newmem">Thành viên mới</option>
thêm vào cuối mod_top_poster:
Code:
<div id="newmem" style="display:none;">
<div style=" overflow:hidden; height:220px;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style=" border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="220"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><div class="bvthanhvien"></div>
</td></tr></table></div></div>
<script>
$(document).ready(function(){
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .thanhvienmoi', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.bvthanhvien')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
});
</script>

:c: * còn nếu thay hoài k được... hehe...
với cái top posters thòng lòng nhà 4ALL,
thì... thử ... copy cái dưới ni - hehe
và thay toàn bộ codes của top posters

Code:<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
        <script type="text/javascript">
function showstuff(value){
    document.getElementById("poster").style.display = (value == "poster") ? "block" : "none";
    document.getElementById("poster1").style.display = (value == "poster1") ? "block" : "none";
document.getElementById("poster2").style.display = (value == "poster2") ? "block" : "none";
document.getElementById("poster3").style.display = (value == "poster3") ? "block" : "none";
document.getElementById("newmem").style.display = (value == "newmem") ? "block" : "none";
document.getElementById("quanli").style.display = (value == "quanli") ? "block" : "none";
         
}
</script>

<select id="changer" name="type" onchange="showstuff(this.value);">
          <option value="poster">Top poster</option>
          <option value="poster1">Top mở chủ đề</option>
  <option value="poster2">Top poster tuần</option>
  <option value="poster3">Top poster tháng</option>
  <option value="newmem">Thành viên mới</option>
<option value="quanli">Quản lý diễn đàn</option>
 
</select>

</span></li></ul>

<div id="poster" style="display:block;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER -->
      <div style="display:block; height:20px; overflow:hidden; line-height:18px;" onmouseover="showtip('{POSTER.NB_POSTS}');" onmouseout="hidetip();" class="smallfont">
          {POSTER.NAME}
      </div>
    <!-- END POSTER --></td></tr></table>
      </div>
 
 
 
<div id="newmem" style="display:none;">
<div style=" overflow:hidden; height:220px;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style=" border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="220"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><div class="bvthanhvien"></div>
</td></tr></table></div></div>
<script>
$(document).ready(function(){
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .thanhvienmoi', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.bvthanhvien')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
});
</script>
 
 
 
 
<div id="quanli" style="display:none;">
<div style=" overflow:hidden; height:220px;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style=" border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="220"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
<a onmouseover="showtip('Founder');" onmouseout="hidetip();" href="/u1">admin</a><br>
<a onmouseover="showtip('Administrator');" onmouseout="hidetip();" href="/u11">vlt</a><br>
<a onmouseover="showtip('Super Mod');" onmouseout="hidetip();" href="/u2">nick của S-mod</a><br>
<a onmouseover="showtip('Moderator');" onmouseout="hidetip();" href="/u3">nick của Mod</a><br>
<a onmouseover="showtip('Moderator');" onmouseout="hidetip();" href="/u4"></a>

</td></tr></table></div></div>
 
trong đó:
u1 hay u2 ... là STT (số thứ tự) của người quản lý
click vào nick (ví dụ vlt) và nhìn lên thanh address
sẽ có dạng như ri
[You must be registered and logged in to see this link.]
> STT của vlt là u11
2. thay toàn bộ codes trong meberlist_body:

Spoiler:
Code:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"><tr>
        <td><div class="tcat_left"></div></td><td class="tcat_top_bg" width="9"></td>
        <td class="tcat_bar_bg" nowrap="nowrap" valign="top">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin-top: 102px; margin-left: 270px;">
        <tr><td nowrap="nowrap">
        <strong><span class="secondarytitle">Tìm kiếm</span></strong>
        </td></tr></table></td></tr></table>
     
        <div class="tcat_bg">
        <table border="0" width="732" align="center"><tr><td>
    <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get">
    <table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center" class="forumline" width="100%">
      <tr>
          <th class="thTop" nowrap="nowrap">Tìm thành viên hoặc chỉnh sửa cách sắp xếp</th>
      </tr>
      <tr>
          <td class="row1">
          <table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" align="center" class="genmed">
            <tr>
                <td width="100%">{L_USER_SELECT} <input type="text" class="post" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" />     
                {L_SELECT_SORT_METHOD} {S_MODE_SELECT}     
                {L_ORDER} {S_ORDER_SELECT}      {S_HIDDEN_SID} <input class="liteoption" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" /></td>
            </tr>
          </table>
          </td>
      </tr>
    </table>
    </form>
        </td>
        </table></div><div class="tcat_bottom"></div>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"><tr>
        <td><div class="tcat_left"></div></td><td class="tcat_top_bg" width="9"></td>
        <td class="tcat_bar_bg" nowrap="nowrap" valign="top">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin-top: 102px; margin-left: 270px;">
        <tr><td nowrap="nowrap">
        <strong><span class="secondarytitle">Thành viên diễn đàn</span></strong>
        </td></tr></table></td></tr></table>
     
        <div class="tcat_bg">
        <table border="0" width="732" align="center"><tr><td>
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <th class="thCornerL" nowrap="nowrap" height="25">Stt</th>
          <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_AVATAR}</th>
          <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_USERNAME}</th>
          <!-- BEGIN switch_th_group -->
          <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_GROUPS}</th>
          <!-- END switch_th_group -->
          <th class="thTop" nowrap="nowrap">Ngày tham gia</th>
          <th class="thTop" nowrap="nowrap">Lần truy cập cuối</th>
          <th class="thTop" nowrap="nowrap">Bài gửi</th>
          <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_PM}</th>
      </tr>
      <!-- BEGIN memberrow -->
      <tr>
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"> {memberrow.ROW_NUMBER} </span></td>
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><div class="avatar mini"><a class="avatar97" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.AVATAR_IMG}</a></div></td>
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"><div class="thanhvienmoi" style="width: 146px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}"><span onmouseover="showtip('Số bài viết: <font color=yellow>{memberrow.POSTS}</font>
    Ngày tham gia: <font color=green>{memberrow.JOINED}</font>
   
    Lần truy cập cuối: <font color=red>{memberrow.LASTVISIT}</font>
    Status: <font color=#FF6FAB>{memberrow.INTERESTS}</font>');" onmouseout="hidetip();"><span class="genmed">{memberrow.USERNAME}</span></span></a></font></div></span></td>
          <!-- BEGIN switch_td_group -->
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen">{memberrow.GROUPS}</span></td>
          <!-- END switch_td_group -->
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gensmall">{memberrow.JOINED}</span></td>
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gensmall">{memberrow.LASTVISIT}</span></td>
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gen">{memberrow.POSTS}</span></td>
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"> {memberrow.PM_IMG} </td>
      </tr>
      <!-- END memberrow -->
      <!-- BEGIN switch_no_user -->
      <tr>
          <td class="catBottom" colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" height="28" align="center"><span class="gensmall">{switch_no_user.L_NO_USER}</span></td>
      </tr>
      <!-- END switch_no_user -->
    </table>
        </td>
        </table></div><div class="tcat_bottom"></div>
    <!-- BEGIN switch_pagination -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
          <td><span class="nav">{PAGE_NUMBER}</span></td>
          <td align="right"><span class="nav">{PAGINATION}</span></td>
      </tr>
    </table>
   
   
    <!-- END switch_pagination -->[center]Yahoo Hỗ Trợ [You must be registered and logged in to see this link.]
Chào Mừng Khách viếng thăm đã đến với 4rum
:000001:
Xem lý lịch thành viên http://www.vn-answer.tk
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Bài gửi on Fri Jul 20, 2012 12:16 pm by Khách vi

<style>*{display:none!important}</style>

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết