You are not connected. Please login or register

 » Forumotion » Share Code » Statistics » [Share] Bảng thống kê dạng tab giống Vbb cho FM

[Share] Bảng thống kê dạng tab giống Vbb cho FM

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

๖ۣۜTom

avatar
Admintrator
Admintrator
Tình hình là hôm ây tớ phởn quá ;-d
Share cho cả làng cái recent topic mới này ;-d
Nói mới thì cũng không phải là mới ;-d
Chỉ là gộp linh ta linh tinh vào thôi ;-d
Nhưng nó cũng k phải là một mớ hỗn độn ;p
Yên tâm có thể xài được ;-d
* Demo:
Pic: [You must be registered and logged in to see this link.]
Online: [You must be registered and logged in to see this link.]

* Nói qua về sản phẩm:
Một chút last vandonstar + một chút last c3zone + một chút last 4all ;p

* Thiết kế Last topic:
Top posters:
Code:
<script type="text/javascript">
$(function(){change = "#c3lastest";
  $("#z" + my_getcookie('zmenu')).attr('selected', 'selected');
  $(change).fadeIn("slow");
  if (my_getcookie('zmenu') == null) {$(".c3tienich").html($("#topnew").html());}
  else {$(".c3tienich").html($("#" + my_getcookie('zmenu')).html());}
  $("#zmenu").change(function(){
      men = $(this).val();
      my_setcookie('zmenu',men,1,0);
      $(".c3tienich").html($("#"+men).html()); 
  });
});
</script>

<div id="c3lastest">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
  <select id="zmenu" name="menu" size="1" style="width:145px">
<option id="ztoppostter" value="toppostter">Top posters </option>
<option id="ztoppostterw" value="toppostterw">--Top posters (week)</option>
<option id="ztoppostterm" value="toppostterm">--Top posters (month)</option>
<option id="ztopstarter" value="topstarter">--Top starters</option>
<option id="ztopnew" value="topnew" selected="selected">Newest members</option>
<option id="ztoprich" value="toprich">Top richest</option>
</select></span></li></ul>

 
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr valign="top" height="300px">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(/users/2611/10/63/87/album/list13.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/empty.gif" width="24" /></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background: transparent url(/users/2611/10/63/87/album/listbg10.gif) repeat" class="c3tienich smallfont">
</td></tr><tr><td align="center" valign="bottom" colspan="2"><a href="http://hollyland.forumvi.com/?pid=2"><input class="c3zotion" onmouseover="showtip('Đi đến trang Tiện Ích ...');" onmouseout="hidetip();" class="mainoption" name="joingroup" value="Tiện ích" type="submit"></a>
      </td>
  </tr>
</table>
 

  <div id="toppostter" style="display:none">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 100px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME} </font></div><!-- END POSTER --></td>
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 89px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td>
</tr></table></div><div>

<div id="topnew" style="display:none;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><div class="9xnm"><span style="display: inline;" class="bv"></span></div></td>
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><div class="Kelly" align="right"><span style="display: inline;" class="bv"></span></div></td>
</tr></table></div>

<div id="toprich" style="display:none;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 100%;" align="left">
<span class="holtv">Hình như FM chưa có chức năng này....</span></td>
</tr></table></div>

Top posters week:
Code:
<div id="toppostterw" style="display:none">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 100px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME} </font></div><!-- END POSTER --></td>
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 89px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>

Top posters month:
Code:
<div id="toppostterm" style="display:none">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 100px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME} </font></div><!-- END POSTER --></td>
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 89px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>

Top staters:
Code:
<div id="topstarter" style="display:none">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 100px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME} </font></div><!-- END POSTER --></td>
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 89px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_TOPICS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>

Active topics:
Code:
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
            <!-- BEGIN TOPIC -->
<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;"> trả lời</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
            <!-- END TOPIC -->
</td></tr></table></td></tr></tbody></table></div>
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr>

Most viewed:
Code:
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
            <!-- BEGIN TOPIC -->
<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;"> lượt xem</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
            <!-- END TOPIC -->
</td></tr></table></td></tr></tbody></table></div><div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr>
<script type="text/javascript">$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>

Mod poll:
Code:
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
{POLL_DISPLAY}
</td></tr></table></td></tr></tbody></table>
</div>
<script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script>
<style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style>
<script type="text/javascript">var persistclose = 0
 var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script></div> </td>
</tr>
                                            </thead>
                                              </table>

Recent topic:
Code:
</td></tr></table></td>
<td style="width: 0px"></td>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
<style type="text/css">
th,td,p {
    font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
/* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none!important;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">
<!-- tabs -->
<div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);"><div class="op-last" onclick="Op1Last('')">Bài viết mới</div></a><a>Hottest Topics</a><a>Most viewed Topics</a><a>Bình chọn</a>
<select id="select-lastpost"><option value="-1">Chọn Diễn Đàn</option><option value="-1"></option><option value="-1">|</option><option classe=" true" value="f72">|--[Đặc biệt] A1 mem</option><option classe=" true" value="c1">|--Thông báo của ban điều hành</option><option classe=" true" value="f1">|   |--Thông Báo Mới Từ BQT Diễn Đàn</option><option classe=" true" value="f3">|   |--Quy định chung của diễn đàn</option><option classe=" true" value="f7">|   |--Yêu cầu, thắc mắc, hỗ trợ</option><option classe=" true" value="f56">|   |--[Đặc biệt] Designer Only</option><option classe=" true" value="f54">|   |--Khu vực của Ban quản trị</option><option classe=" true" value="f66">|   |--Khu vực của các đại gia</option><option value="-1">|   </option><option classe=" true" value="c2">|--Tổng quan</option><option classe=" true" value="f9">|   |--Những dòng cảm xúc</option><option classe=" true" value="f10">|   |--Những phút thư giãn</option><option classe=" true" value="f4">|   |--Shop thú cưng</option><option classe=" true" value="f6">|   |--Cửa hàng ăn uống</option><option classe=" true" value="f73">|   |--Sự kiện, cuộc thi, bình chọn</option><option classe=" true" value="f31">|   |--Nhận làm avatar</option><option value="-1">|   </option><option classe=" true" value="c12">|--Bang - Hội</option><option classe=" true" value="f79">|   |--Hội những kẻ mê Chém gió</option><option classe=" true" value="f74">|   |--Hội ngững người thích Truyện chữ</option><option classe=" true" value="f75">|   |--Bang phái Võ Thuật</option><option classe=" true" value="f83">|   |--Anti K-Pop Hội</option><option value="-1">|   </option><option classe=" true" value="c4">|--Thế giới ảnh số</option><option classe=" true" value="f26">|   |--Supperstar</option><option classe=" true" value="f20">|   |--Ảnh thành viên</option><option classe=" true" value="f58">|   |--Pic girl xinh</option><option classe=" true" value="f65">|   |--Boy kute</option><option classe=" true" value="f42">|   |--Ảnh vui ^^</option><option classe=" true" value="f68">|   |--Ảnh kinh dị</option><option value="-1">|   </option><option classe=" true" value="c5">|--Music & Video</option><option classe=" true" value="f33">|   |--Music</option><option classe=" true" value="f34">|   |   |--Quà tặng âm nhạc</option><option classe=" true" value="f35">|   |   |--Hip hop</option><option classe=" true" value="f36">|   |   |--K-pop</option><option classe=" true" value="f37">|   |   |--V-pop</option><option classe=" true" value="f38">|   |   |--US-UK</option><option classe=" true" value="f39">|   |   |--Karaoke</option><option value="-1">|   |   </option><option classe=" true" value="f21">|   |--Video</option><option classe=" true" value="f23">|       |--Movie</option><option classe=" true" value="f41">|       |--Cartoon</option><option classe=" true" value="f24">|       |--Clip (ngắn)</option><option value="-1">|   </option><option classe=" true" value="c9">|--Thế giới truyện</option><option classe=" true" value="f8">|   |--Truyện chữ</option><option classe=" true" value="f11">|   |--Truyện tranh</option><option classe=" true" value="f14">|   |--Truyện cười đủ loại</option><option value="-1">|   </option><option classe=" true" value="c7">|--Cộng đồng Game</option><option classe=" true" value="f43">|   |--Game online</option><option classe=" true" value="f16">|   |--Game offline</option><option classe=" true" value="f17">|   |--Các trang Web game hay!!!</option><option value="-1">|   </option><option classe=" true" value="c10">|--Tin tức</option><option classe=" true" value="f5">|   |--Thế giới của sao</option><option classe=" true" value="f57">|   |--Tin... chợ</option><option classe=" true" value="f67">|   |--Chuyện lạ 4 phương</option><option value="-1">|   </option><option classe=" true" value="c3">|--Club</option><option classe=" true" value="f22">|   |--Khoa học tự nhiên</option><option classe=" true" value="f18">|   |   |--Toán học</option><option classe=" true" value="f12">|   |   |--Vật Lí</option><option classe=" true" value="f19">|   |   |--Hóa học</option><option classe=" true" value="f25">|   |   |--Sinh học</option><option value="-1">|   |   </option><option classe=" true" value="f27">|   |--Xã hội</option><option classe=" true" value="f28">|   |   |--Văn</option><option classe=" true" value="f29">|   |   |--Sử</option><option classe=" true" value="f30">|   |   |--Địa</option><option value="-1">|   |   </option><option classe=" true" value="f55">|   |--English skill</option><option classe=" true" value="f48">|   |--Tài nguyên sưu tầm</option><option classe=" true" value="f47">|   |--Góc sáng tạo</option><option classe=" true" value="f76">|   |--Tìm hiểu về 12 cung Hoàng Đạo</option><option value="-1">|   </option><option classe=" true" value="c11">|--CÔNG NGHỆ THÔNG TIN</option><option classe=" true" value="f70">|   |--Thủ thuật nhỏ</option><option classe=" true" value="f61">|   |--Thiết kế Blogs, Webs</option><option classe=" true" value="f59">|   |--Forumotion</option><option classe=" true" value="f62">|   |   |--Codes</option><option classe=" true" value="f63">|   |   |--Skins</option><option classe=" true" value="f82">|   |   |--Khu vực thảo luận Hội FM</option><option classe=" true" value="f80">|   |   |--Hội Forumotion Show</option><option value="-1">|   |   </option><option classe=" true" value="f64">|   |--Thủ thuật blog</option><option classe=" true" value="f60">|   |--Những trang Webs hay</option><option value="-1">|   </option><option classe=" true" value="c8">|--Tình yêu, tình bạn</option><option classe=" true" value="f2">|   |--Thế giới tình bạn</option><option classe=" true" value="f40">|   |--Love, love</option><option value="-1">|   </option><option classe=" true" value="f13">|--Thể thao</option><option classe=" true" value="c6">|--Others</option><option classe=" true" value="f15">    |--Làm quen, kết bạn</option><option classe=" true" value="f85">    |--Love Channel</option><option classe=" true" value="f46">    |--Happy birthday!!!</option><option classe=" true" value="f86">    |--Thông điệp yêu thương</option><option classe=" true" value="f32">    |--Thông điệp yêu thương [old]</option><option classe=" true" value="f50">    |--Xóm nhà lá</option><option classe=" true" value="f51">    |   |--Vương quốc con gái</option><option classe=" true" value="f52">    |   |--CLB con trai</option><option value="-1">    |   </option><option classe=" true" value="f45">    |--Quân khu chat, spam</option><option classe=" true" value="f69">    |--Cá cược</option><option classe=" true" value="f53">    |--Quảng cáo</option><option classe=" true" value="f49">    |--Basket</option><option classe=" true" value="f78">    |--Linh tinh</option><option classe=" true" value="f71">        |--hot video youtube</option><option classe=" true" value="f77">        |--Hóa đơn thanh toán</option><option classe=" true" value="f81">        |--TĐYT</option><option classe=" true" value="f84">        |--Gửi vật phẩm</option><option classe=" true" value="f44">        |--Ngỏ lời cầu hôn...</option><option classe=" true" value="f87">        |--Lễ đường</option>
</select>
<ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div>
<!--nội dung tabs -->
<div style="height:355px; width:100%" class="Pages">
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 280px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">
<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr class="baiguicuoi" style="display: table-row; ">
      <td width="100%" valign="top" colspan="2">
<div id="Load"></div>
  </div>
  <div id="name-lastpost"><span class="lp2">Tiêu đề</span><span class="lp3">Sáng lập</span><span class="lp4">Gửi cuối</span><span class="lp5">Chuyên mục</span><span class="lp6">Bình</span><span class="lp7">Xem</span></div><br>
 <table style="background:#FFF repeat;" width="100%"><tbody><tr><td width="1%" valign="top" style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(/users/2611/10/63/87/album/list13.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;border-left:1px solid #B4D0F3; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="15"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/empty.gif" width="15"  /></td>
 <td width="90%" valign="top">
  <div id="main-lastpost"></div>
</td></tr></tbody></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr>
  <tr><td>
  <div id="option2-lastpost">
    <div class="op-last-bottom op-last-bottom2" onclick="Op2Last('/search?search_author=%%%&search_keywords')">Lastest</div>
    <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=newposts')">From last visit</div>
    <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=egosearch')">You have commented</div>
    <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=unanswered')">No comment</div>
  </div>
  <div id="trang-lastpost">
    <div class="TrangTruoc" title="Tải dữ liệu trang trước"></div><div class="TrangHT"><input id="SoTrangLT" value="1" maxlength="2" title="Trang hiện tại" /></div><div class="TrangSau" title="Tải dữ liệu trang tiếp theo"></div>
  </div>
  <div id="dl-lastpost"></div>
</div>
<div class="clear"></div>
 </td></tr>
 </tbody></table>
</script>
</div>
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr>
Note: Cái đoạn
Code:
<option value="-1">Chọn Diễn Đàn</option>.......<option classe=" true" value="f87">        |--Lễ đường</option>
các bạn viewsource đoạn jumbox của các bạn thay vào nhé :D

Javascript: Tạo 2 file javascript đặt In the homepage)
Code:
$(function(){
$('#option-lastpost .op-last:first').addClass('op-last2');
LoadLastPost(0);
});
Code:
Link = '/search?search_author=%%%&search_keywords';
Start = '&start=';
Where = '';
Trang = 20;
 
$(function(){
 
op_choice = Math.floor(Math.random()*4);
OpChoice(op_choice);
 
$('.op-prew').click(function(){
op_choice -= 1;
if (op_choice < 0) op_choice = 3;
OpChoice(op_choice);
});
$('.op-next').click(function(){
op_choice += 1;
if (op_choice > 3) op_choice = 0;
OpChoice(op_choice);
});
 
$('#jumpbox-last select').clone().appendTo('#option-lastpost');
$('#option-lastpost select').removeAttr('name').removeAttr('onchange').attr('id','select-lastpost');
 
$('.op-last-bottom').click(function(){
$('.op-last-bottom').removeClass('op-last-bottom2');
$(this).addClass('op-last-bottom2');
});
 
$('#option-lastpost .op-last').click(function(){
$('#option-lastpost .op-last').removeClass('op-last2');
$('#select-lastpost').removeClass('op-last-select');
$(this).addClass('op-last2');
});
 
$('#select-lastpost').live('change',function(){
$('#option-lastpost .op-last').removeClass('op-last2');
$(this).addClass('op-last-select');
if ($(this).val()=='1')
  {
    Where = '';
    LoadLastPost(0);
  }
  else if ($(this).val()!='-1')
  {
    Where = '&search_where='+$(this).val();
    LoadLastPost(0);
  }
});
 
$('.TrangTruoc').click(function(){
st = parseInt($('#SoTrangLT').val())-1;
$('#SoTrangLT').val(st);
LoadLastPost(st-1);
});
 
$('.TrangSau').click(function(){
st = parseInt($('#SoTrangLT').val())+1;
$('#SoTrangLT').val(st);
LoadLastPost(st-1);
});
 
$('#SoTrangLT').change(function(){
ltval = parseInt($(this).val());
if (ltval < 1 || ltval > 10)
{
$(this).val(1);
}
else
{
LoadLastPost(ltval-1);
}
});
 
});
 
function LoadLastPost(page){
page > 0 ? $('.TrangTruoc').show() : $('.TrangTruoc').hide();
if (page == 0){$('#SoTrangLT').val(1);}
LinkLastPost = Link + Where + Start + page*Trang;
$('#Load').show();
$('#dl-lastpost').load(LinkLastPost+' form.frm-form .main-content .table .statused tr',function(){
$('#main-lastpost').empty();
$(this).find('tr').length < 10 ? $('.TrangSau').hide() : $('.TrangSau').show();
if ($(this).is(':empty'))
{
$('#main-lastpost').text('Không có dữ liệu');
}
else
{
$(this).find('tr').each(function(){
$('<div class="dl-post"></div>').appendTo('#main-lastpost');
$('<span class="lp1"></span>').html($(this).find('span.status').html()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp2" title="'+$(this).find('td:first h2.topic-title').text()+'"></span>').html('<a href="'+$(this).find('td:last a:last').attr('href')+'">'+$(this).find('td:first h2.topic-title').text()+'</a>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp3" title="'+$(this).find('td:first span.tacgiahl').text()+'"></span>').html($(this).find('td:first a.gensmall')).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp4" title="'+$(this).find('td:eq(4) span.guicuoihl').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(4) a.gensmall')).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp5" title="'+$(this).find('td:eq(1)').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(1)').html()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp6" title="'+$(this).find('td:eq(2)').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(2)').text()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp7" title="'+$(this).find('td:eq(3)').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(3)').text()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<img src="http://illiweb.com/fa/m/icon_minitime1.gif" class="imglp" title="'+$(this).find('td:eq(4)').text().replace(' by','')+'"></img>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
if ($(this).find('td:first img[alt*="posted in this topic"]').length)
{
$('<span class="lp8"><img src="'+$(this).find('td:first img[alt*="posted in this topic"]').attr('src')+'" title="Bạn đã tham gia thảo luận tại chủ đề này"></img></span>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
}
});
$('#dl-lastpost').empty();
}
$('#Load').fadeOut();
});
}
 
function OpChoice(eq){
$('#option-lastpost .op-choice').hide();
$('#option-lastpost .op-choice').filter(':eq('+eq+')').show();
}
 
function Op1Last(forum){
forum =='' ? Where = '' : Where = '&search_where='+forum;
LoadLastPost(0);
}
 
function Op2Last(op){
Link = op;
LoadLastPost(0);
}

CSS:
Code:
/*lastest topic---------------------------*/
#c3lastest {
  display:none;
  height:386;
  overflow:hidden;
  padding:0;
  margin:0;
  border-bottom:1px solid #ccc
}
.rai {
  float:right;
  text-align:right
}
#number {
  width:40px;
  border:0
}
#zmenu {
  border:0
}
  .c3zotion{-moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:6px;background:#fff;border:1.3px dashed #009FBF!important;font-weight:700;height:22px;margin-top:7px;padding-top:5px;text-transform:uppercase;vertical-align:middle!important;width:170px}
  input.c3zotion{-moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:6px;border:1.3px dashed #009FBF!important;font-weight:700;height:30px;margin-top:7px;text-transform:uppercase;width:170px}
#last-posts{width:100%;}
#select-lastpost{float:right;cursor:pointer;}
#option-lastpost{height:18px;}
 
.op-last{float:left;cursor:pointer;height:18px;margin:-5px 2px 0;width:80px;text-align:center;}
.op-last2{height:28px;margin-top:-12px;font-weight:bold;line-height:250%;border-radius:5px 5px 0 0;border-bottom:0;color:red;background-color:#FFF;}
.op-last-bottom{float:left;border:1px solid #999;margin:-1px 2px 0;padding:5px;cursor:pointer;height:15px;background-color:#DDD;}
.op-last-bottom2{height:23px;font-weight:bold;border-radius:0 0 5px 5px;border-top:0;background-color:white;margin-top:-4px;color:red;background-color:#FFF;}
.op-last-select{font-weight:bold!important;color:#0E53FB;}
.op-choice{float:left;display:none;}
.op-change{float:left;margin-left:5px;}
.op-prew,.op-next{width:20px;height:20px;cursor:pointer;float:left;margin:0 2px;}
.op-prew{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/contro18.png) 50% 50%;}
.op-next{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/contro20.png) 50% 50%;}
#main-lastpost{background: white url(http://i27.servimg.com/u/f27/15/47/59/46/listbg10.gif);min-height:300px;}
#dl-lastpost{display:none;}
#name-lastpost,.name-lastpost {
position: absolute;
padding: 5px 25px;
font-style: italic;
}
.dl-post {
height: 20px;
}
lp1,.lp2,.lp3,.lp4,.lp5,.lp6,.lp7,.lp8,.imglp{
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
position: absolute;
font-size: 11px;
}
.dl-post:hover{
background-color:#DDD;
}
.lpmi {
width: 100px;
}
.lp1 img {
height: 14px;
}
.lp2 {
margin-left: 5px;
width: 160px;
}
.lp3 {
margin-left: 188px;
width: 100px;
}
.lp4 {
margin-left: 308px;
width: 100px;
}
.lp5 {
margin-left: 420px;
width: 100px;
}
.lp6 {
margin-left: 538px;
}
.lp7 {
margin-left: 575px;
}
.lp8 {
margin-left: 618px;
height: 14px;
}
.imglp {
margin-left: 608px;
margin-top:1px;
}
#trang-lastpost {
float: right;
}
.TrangTruoc,.TrangSau,.TrangHT{font:12px Courier;cursor:pointer;color:red;float: left;height:30px;width:30px;opacity:0.6;}
.TrangTruoc:hover,.TrangSau:hover,.TrangHT:hover{opacity:1;}
.TrangTruoc{display:none;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/fancy_12.png) no-repeat;}
.TrangSau{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/fancy_10.png) no-repeat;}
#SoTrangLT{width:25px;height:22px;text-align:center;font-weight:bold;border:3px dashed white;}
#SoTrangLT:hover{border:3px dashed black;color:red;}
#Load {
display:none;
background: white url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/loadaj10.gif) 50% 50% no-repeat;
position: fixed;
left: 50%;
top: 40%;
width: 50px;
height: 50px;
border: 10px solid #82D23D;
border: 20px solid rgba(130, 210, 60, .3);
border-radius: 50px;
margin-left: -25px;
}
/*lastest topic---------------------------*/

Index_body: Chèn đoạn
Code:
<table class="thongke" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: 1px #ded7d7 solid;" border="0" width="100%" align="center"><tr><td width="100%"><table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center"> <thead><tr><td class="tcat" colspan="5"><a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_3')"><img id="collapseimg_forumbit_3" src="http://i43.servimg.com/u/f43/13/83/88/35/collap10.gif" alt="" border="0"></a><span class="secondarytitle"><a target="blank" href="http://hollyland.forumvi.com/statistics"><span style="color:#FFFF66"><strong>BP_97'S STATISTICS</strong></span></a> [<span style="color:#A100A1"><strong>Last topic</strong></span> Version <span style="color:#09DB21"><strong>6</strong></span> - © <a title="HollylanD" target="blank" href="http://hollyland.forumvi.com/"><font color=#000000>Ho</font><font color=indigo>La</font><font color=#FF00FF>N</font></a> - by <strong><a title="By miamor" target="blank" href="/u2" class="gensmall"><span style="color:#FF0000"><strong>miamor</strong></span></a></strong>] </span></td></tr><tr><td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" ><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;"><!-- BEGIN giefmod_index1 -->{giefmod_index1.MODVAR}<!-- END giefmod_index1 --></td></tr></table>
<img src="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/86/84/think10.png" border="0"><div style="clear:both; padding-bottom:16px;"></div>
vào sau
Code:
{JAVASCRIPT}

Header: Xóa đoạn từ chỗ
Code:
<div id="page-body">
đến hết 8-|

Widget: [You must be registered and logged in to see this link.] ;-d
* P/s:
  • Last có thể chạy trên bb2 hoặc pun đều được. Nếu muốn chạy trên bb2, các bạn phải sửa script cho phù hợp với cấu trúc của search topics hoặc sửa temp search topics giống pun là được macco
  • Last còn rất nhiều nhược điểm, mong các bạn bỏ quá cho....
  • Trong lúc phấn khích bất thường, có điều gì sai sót mong được lượng thứ... macco
  • Nhận mọi loại gạch, đá, chai, lọ,... tại topic này hoặc Yh miamorwest ;-d
  • Chỉ nhận những loại gạch, đá, chai, lọ,... có văn hóa ;-d


Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi... ;-d
nguồn : cp[center]Yahoo Hỗ Trợ [You must be registered and logged in to see this link.]
Chào Mừng Khách viếng thăm đã đến với 4rum
:000001:
Xem lý lịch thành viên http://www.vn-answer.tk
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>
<style>*{display:none!important}</style>

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết