You are not connected. Please login or register

 » Forumotion » Share Code » Last Topic » [Share] Lasttopic A5pro dùng

[Share] Lasttopic A5pro dùng

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

๖ۣۜTom

avatar
Admintrator
Admintrator
demo

Last cực pro cho phpbb2
Lasttopic với các chức năng :
Top Poster
Top Mở chủ đề
Top Poster Tuần
Top Poster Tháng
Thành viên mới
Quản lí diễn đàn

Bài viết mới
bài viết xem nhiều
bài viết trả lời nhiều
Thống kê

Hướng dẫn :
Bước 1 : Display => Quản lí tổng thể => Index_body, đặt đoạn này dưới {JAVASCRIPT}:
Code:
<hr width="80%"><div align="center" class="gen"><b>Diễn đàn hiển thị tốt nhất trên <a href="http://www.mozilla.com/vi/firefox/" onmouseover="showtip('Tải Firefox ..!');" onmouseout="hidetip();" target="_blank"><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/ff10.png" /></a> và <a href="http://www.google.com/chrome?hl=vi" onmouseover="showtip('Tải Google Chrome ..!');" onmouseout="hidetip();" target="_blank"><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/gc10.png" /></a> với độ phân giải 1024x768 trở lên.
Phát hiện lỗi trong diễn đàn vui lòng <a href="/contact.forum"><span onmouseover="showtip('Vui lòng click vào đây và điền đầy đủ vào mỗi mục nhé !');" onmouseout="hidetip();">liên hệ admin</span></a> !!
<a name="baimoi"></a>
<div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                                            <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
                                                  <tr>
                                                  <td valign="top" width="100%">
                                                  <div class="test">
                                                    <table class="thongke" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: 1px #ded7d7 solid;" border="0" width="100%" align="center">
                                                    <thead>
                                          <tr valign="top">
                                        </tr>
                                            </thead>
                                                <tr>
                                              <td width="100%">
                                                    <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center">
                                                      <thead>
                                                <tr valign="top">
                                                            <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
                                                          </tr>
                                                <tr>
                                                      <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >


<tr>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; border-right: 0px;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}<!-- END giefmod_index1 -->
                                           
                                            </td></tr></table>

                                            </div>
                              </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                              <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                                            </td>
                                                                </tr>
                                                      </tbody>
                                                </table>
 
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
Bước 2 : vào Overall_header tìm đoạn code sau :
Code:
<div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
</div>
và xóa nó đi


Bước 3 :Display => Portal =>
mod_most_active_starters:
Code:

<div id="poster1" style="display:none;">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="220"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span onmouseover="showtip('{POSTER.NB_TOPICS}');" onmouseout="hidetip();">{POSTER.NAME}</span> </font><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
Bước 4 : mod_most_active_topics:
Code:
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <!-- BEGIN TOPIC -->

<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><a  class="krokodil" onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;">  Trả lời</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></div></td></div></tr></tbody></table>
         
            <!-- END TOPIC -->
</td></tr></table></td></tr></tbody></table><script type="text/javascript">$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
</div>

<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr>
Bước 5 :mod_most_viewed_topics
Code:

<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">

<!-- BEGIN TOPIC -->

<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><a  class="krokodil" onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;"> Lượt xem</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></div></td></div></tr></tbody></table>
         
            <!-- END TOPIC -->
</td></tr></table></td></tr></tbody></table><script>$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
</div>
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
<div style="font-size: 11px; font-weight: normal;">
<A href=/search.forum?search_id=activetopics><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong ngày</span></a><br/>
<A href=/stats.htm#10><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Các bài viết trong tháng</span></a><br/>
<A href=/stats.htm#2><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thống kê tổng thể</span></a><br/>
<A href=/stats.htm#3><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic sôi nổi nhất</span></a><br/>
 <A href=/stats.htm#4><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic xem nhiều nhất</span></a><br/>
 <A href=/stats.htm#5><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ đề nhất</span></a><br/>
 <A href=/stats.htm#6><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong một tuần</span></a><br/>
 <A href=/stats.htm#7><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong tháng</span></a><br/>
 <A href=/stats.htm#8><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Top poster</span></a><br/>
  <A href=/stats.htm#9><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Số topic trong tháng</span></a><br/></div>
</td></tr></table></td></tr></tbody></table>
</div>
<script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script>
<style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style>
<script type="text/javascript">var persistclose = 0

 var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script>
</div> </td>
</tr>
                                            </thead>
                                              </table>
Bước 6 : mod_recent_topic
Code:
</td></tr></table></td>
<td style="width: 0px"></td>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
<style type="text/css">th,td,p {font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }/* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none!important;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://lop97.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">

<!-- tabs -->
<div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài viết mới</a><a>Trả lời nhiều</a><a>Xem nhiều</a><a>Thống kê</a>
<ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div>

<!--nội dung tabs -->
<div style="height:220px; width:100%" class="Pages">
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 300px; display: block;">
<!-- BEGIN classical_row -->
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

<tbody>
<tr valign="top">
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td>
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">
<div id="RefreshVDS_Main"><div id="RefreshVDS"><div id="RefreshVDS_Main"><div id="RefreshVDS"><!-- BEGIN recent_topic_row --><!-- BEGIN switch_poster -->
<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="bottom">
<td style="height: 20px" width="70%"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><span class="ktrf"><a class="krokodil" onmouseover="showtip('<b>Tiêu đề: <font color=red> {classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b><br/> <b>Thời gian:
<font color=#00e6ff> {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font></b>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a></span></div>

</td>

<td style="height: 20px" width="30%" align="right"><div style="font-size:11px;font-weight:normal"><a onmouseover="showtip('<b>Click để xem thông tin của thành viên này !</b>');" onmouseout="hidetip();"  href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">
{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
</div>
</td></tr></table>
<!-- END switch_poster -->
<!-- END recent_topic_row --></div></div></div></div></td></tr></table></td></tr></tbody></table>
<script type="text/javascript">
jQuery(".lbb:contains('»')").remove();
</script>
<!-- END classical_row -->

</div>
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr>
Bước 7 :mod_top_post_users_month
Code:

<div id="poster3" style="display:none;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style=" border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="220"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span onmouseover="showtip('{POSTER.NB_POSTS}');" onmouseout="hidetip();">{POSTER.NAME}</span> </font><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
Bước 8 : mod_top_post_users_week
Code:
<div id="poster2" style="display:none;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="220"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span onmouseover="showtip('{POSTER.NB_POSTS}');" onmouseout="hidetip();">{POSTER.NAME}</span> </font><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
Bước 9 : mod_top_posters
Code:
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
        <script type="text/javascript">
function showstuff(value){
    document.getElementById("poster").style.display = (value == "poster") ? "block" : "none";
    document.getElementById("poster1").style.display = (value == "poster1") ? "block" : "none";
document.getElementById("poster2").style.display = (value == "poster2") ? "block" : "none";
document.getElementById("poster3").style.display = (value == "poster3") ? "block" : "none";
document.getElementById("newmem").style.display = (value == "newmem") ? "block" : "none";
document.getElementById("quanli").style.display = (value == "quanli") ? "block" : "none";
}
</script>

<select id="changer" name="type" onchange="showstuff(this.value);">
          <option value="poster">Top Poster</option>
          <option value="poster1">Top Mở chủ đề</option>
  <option value="poster2">Top Poster Tuần</option>
  <option value="poster3">Top Poster Tháng</option>
<option value="newmem">Thành viên mới</option>
<option value="quanli">Quản lí diễn đàn</option>
</select>

</span></li></ul>

<div id="poster" style="display:block;">
<div style=" overflow:hidden; width:175;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="220"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <span onmouseover="showtip('{POSTER.NB_POSTS}');" onmouseout="hidetip();">{POSTER.NAME}</span></font><br/><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>
      </div>


<div id="newmem" style="display:none;">
<div style=" overflow:hidden; height:220px;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style=" border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="220"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><div class="bvthanhvien"></div>
</td></tr></table></div></div>
<div id="quanli" style="display:none;">
<div style=" overflow:hidden; height:220px;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style=" border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="220"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
  <a onmouseover="showtip('Administrator');" onmouseout="hidetip();" href="/u1"><font color=red>Admin</font></a></td></tr></table></div></div>
<script>
$(document).ready(function(){
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .thanhvienmoi', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.bvthanhvien')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
});
</script>
Bước 10 : Display => QLTT => Memberlist_body:
Code:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"><tr>
    <td><div class="tcat_left"></div></td><td class="tcat_top_bg" width="9"></td>
    <td class="tcat_bar_bg" nowrap="nowrap" valign="top">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin-top: 102px; margin-left: 270px;">
    <tr><td nowrap="nowrap">
    <strong><span class="secondarytitle">Tìm kiếm</span></strong>
    </td></tr></table></td></tr></table>
   
    <div class="tcat_bg">
    <table border="0" width="732" align="center"><tr><td>
<form action="{S_MODE_ACTION}" method="get">
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center" class="forumline" width="100%">
  <tr>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">Tìm thành viên hoặc chỉnh sửa cách sắp xếp</th>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1">
      <table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" align="center" class="genmed">
        <tr>
            <td width="100%">{L_USER_SELECT} <input type="text" class="post" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" />     
            {L_SELECT_SORT_METHOD} {S_MODE_SELECT}     
            {L_ORDER} {S_ORDER_SELECT}      {S_HIDDEN_SID} <input class="liteoption" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" /></td>
        </tr>
      </table>
      </td>
  </tr>
</table>
</form>
    </td>
    </table></div><div class="tcat_bottom"></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"><tr>
    <td><div class="tcat_left"></div></td><td class="tcat_top_bg" width="9"></td>
    <td class="tcat_bar_bg" nowrap="nowrap" valign="top">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin-top: 102px; margin-left: 270px;">
    <tr><td nowrap="nowrap">
    <strong><span class="secondarytitle">Thành viên Forum [A5]</span></strong>
    </td></tr></table></td></tr></table>
   
    <div class="tcat_bg">
    <table border="0" width="732" align="center"><tr><td>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <th class="thCornerL" nowrap="nowrap" height="25">Stt</th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_AVATAR}</th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_USERNAME}</th>
      <!-- BEGIN switch_th_group -->
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_GROUPS}</th>
      <!-- END switch_th_group -->
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">Ngày tham gia</th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">Lần truy cập cuối</th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">Bài gửi</th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_PM}</th>
  </tr>
  <!-- BEGIN memberrow -->
  <tr>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"> {memberrow.ROW_NUMBER} </span></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><div class="avatar mini"><a class="avatar97" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.AVATAR_IMG}</a></div></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"><div class="thanhvienmoi" style="width: 146px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}"><span onmouseover="showtip('Số bài viết: <font color=yellow>{memberrow.POSTS}</font><br />Ngày tham gia: <font color=green>{memberrow.JOINED}</font><br />
Lần truy cập cuối: <font color=red>{memberrow.LASTVISIT}</font><br />Status: <font color=#FF6FAB>{memberrow.INTERESTS}</font>');" onmouseout="hidetip();"><span class="genmed">{memberrow.USERNAME}</span></span></a></font></div></span></td>
      <!-- BEGIN switch_td_group -->
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen">{memberrow.GROUPS}</span></td>
      <!-- END switch_td_group -->
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gensmall">{memberrow.JOINED}</span></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gensmall">{memberrow.LASTVISIT}</span></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gen">{memberrow.POSTS}</span></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"> {memberrow.PM_IMG} </td>
  </tr>
  <!-- END memberrow -->
  <!-- BEGIN switch_no_user -->
  <tr>
      <td class="catBottom" colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" height="28" align="center"><span class="gensmall">{switch_no_user.L_NO_USER}</span></td>
  </tr>
  <!-- END switch_no_user -->
</table>
    </td>
    </table></div><div class="tcat_bottom"></div>
<!-- BEGIN switch_pagination -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td><span class="nav">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <td align="right"><span class="nav">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
</table>
<br />
<!-- END switch_pagination -->
Bước 11 : Modules => Forum widgets management, đặt Widget như sau:

Kick vào bánh xe màu vàng của : recent_topic
Activate the topics scrolling : Chọn Không

vậy là xong cái last:D
Tiếp theo là cài đặt Toolip cho last
Các bạn vào Css thêm đoạn sau vào cuối Css :
Code:
/* tooltip
--------------------------------------------------- */
#dhtmlpointer, #dhtmltooltip
{
z-index: 999;
left: -300px; top:0px;
visibility: hidden;
position: absolute;
-moz-opacity: 0.8;
opacity: 0.8;
filter: alpha(opacity=80);
}
#dhtmltooltip
{
border: #000000 0px solid;
-moz-border-radius: 6px;
-webkit-border-radius: 6px;
padding: 15px;
font-size: 9pt; font-weight:bold;
font-family: Arial; color:#fff;
background-color: #000;
width: auto;
max-width: 340px;
width:expression(document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto");
text-align:left;
}
/*tooltip
--------------------------------------------------- */

/* tabs-------------------------------------------------------------*/
.tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 15px; background: #e5effe; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
.tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
.tabs li.current { background: #FFF; height: 32px; font-weight: bold; }
.mainbox { background: #FFF; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
.mainbox table { width: 100%; }
Tiếp theo vào : overall_footer_begin thêm đoạn code sau vào cuối
Code:

<script src="http://scriptfm.googlecode.com/files/tipsy.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://friends4u.googlecode.com/files/tooltip.js"></script>
nguồn : Cntt k3[center]Yahoo Hỗ Trợ [You must be registered and logged in to see this link.]
Chào Mừng Khách viếng thăm đã đến với 4rum
:000001:
Xem lý lịch thành viên http://www.vn-answer.tk
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

No Comment.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết